Quickscan Personeelsbeleid

Personeelsadministratie

Vragen Altijd Meestal Soms Nooit Niet van toepassing
2. Zijn arbeidsovereenkomsten recent getoetst?

Arbeidsvoorwaarden

3. Valt uw bedrijf onder een cao?
Vragen Wel aanwezig Niet aanwezig Niet van toepassing

Personeelsontwikkeling

Vragen Wel aanwezig Niet aanwezig Niet van toepassing
6. Legt u de werknemers- en werkgeversgegevens vast in een systeem?
Vragen Ja Nee Deels Twijfels/weet niet

Arbozaken

Vragen Wel aanwezig Niet aanwezig Niet van toepassing
9. Hoe hoog is het ziekteverzuim van uw bedrijf in percentage van het totaal aantal medewerkers?
10. Wanneer is de Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E) voor veiligheid en welzijn medewerkers opgesteld?

Persoonsgegevens

11. Ja, ik ontvang graag de resultaten. Vul hieronder uw gegevens in.