Vanaf 2025 verplichte certificering voor uitzendbureaus

12 juli 2022
Artikel

Het kabinet wil een verplicht certificeringstelsel opzetten voor uitzendbureaus. Waarschijnlijk gaan de nieuwe regels in per 2025. Wat betekent dit voor u?

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Contract

Misstanden uitzendsector

In de uitzendsector vinden nog steeds veel misstanden plaats op het gebied van betaling, huisvesting, gezondheid en veilig werken. Malafide uitleners ondermijnen de waardigheid van arbeidskrachten. Daarnaast verstoren zij de markt voor partijen die zich wél aan de regels houden. Het kabinet grijpt nu in, omdat zelfregulering onvoldoende bleek.

Verplicht certificeringsstelsel vanaf 2025

Met het verplichte certificeringsstelsel wil het kabinet de positie van de arbeidskrachten beter beschermen. Daarnaast wil het kabinet een gelijk speelveld voor uitzendbureaus waarborgen. De kern van het stelsel is dat alle uitleners die arbeidskrachten ter beschikking stellen, zich moeten laten certificeren. Anderzijds mogen ondernemingen die arbeidskrachten willen inhuren, uitsluitend inlenen van gecertificeerde uitleners.

Reikwijdte certificering

De certificering geldt voor alle ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hieronder vallen niet alleen uitzendbureaus, maar ook bedrijven die personeel uitlenen als nevenactiviteit. Het is dus irrelevant of een onderneming wel of niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt. Partijen die opereren via ‘contracting’ of waarbij aangenomen werk wordt uitgevoerd, vallen buiten deze certificering.

Normenkader

Om in aanmerking te komen voor een certificaat, moet de uitzendorganisatie in elk geval voldoen aan de normen uit het bestaande SNA-normenkader. In aanvulling hierop wil het kabinet de volgende verplichtingen voor uitleners opnemen:

  • betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsvorm;
  • een verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  • een bankgarantie van € 100.000;
  • het aanbieden van gecertificeerde huisvesting;
  • het doorgeleiden van informatie over veiligheid op de werkplek; en
  • controle op pensioenaansluiting.

Toezicht Arbeidsinspectie

Een certificaat heeft een looptijd van vier jaar.  Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, mag het niet meer op de markt opereren. De Arbeidsinspectie zal toezien op naleving van de certificeringsplicht. Naar verwachting gaat de certificeringsplicht vanaf 2025 gelden.

Meer weten?

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in het nieuwe certificeringsstelsel. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.

Wilt u meer weten over het inlenen van personeel? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan