Valt een vendor loan onder de earn-out regeling?

10 april 2023
Artikel

Verkoopt u een deelneming in een bv en is de koopsom (deels) afhankelijk van toekomstige resultaten van die bv of andere onzekere factoren? Dan gaat het om een earn-out regeling. Maar wanneer valt een vendor loan onder deze bijzondere regeling?

Portretfoto van Rolf Brouwer
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
laptop

Wat is een earn-out regeling?  

Een earn-out is een variabele en uitgestelde betaling van de koopprijs bij een bedrijfsoverdracht. De uiteindelijke verkoopprijs voor de onderneming is bij een earn-out (geheel of gedeeltelijk) afhankelijk van toekomstige resultaten. Dat maakt de totale koopsom van een deelneming onzeker. 

Stel: uw bedrijf wordt overgenomen. Er zijn dan verschillende varianten van ‘betaling’. Een earn-out is een regeling waarbij u met de ‘koper’ van uw onderneming een koopprijs overeen komt die afhankelijk is van de toekomstige resultaten van uw onderneming.  Dat is een earn-out: een regeling waarbij de koper een deel van de koopprijs pas verschuldigd is als één of meer overeengekomen resultaten, de zogenaamde earn-out voorwaarden, binnen een bepaalde periode zijn behaald. Dat maakt de totale koopsom van een deelneming onzeker.

Vendor loan

Verkoopt u uw deelneming tegen een vaste prijs, maar wordt de koopsom schuldig gebleven en omgezet in een lening (vendor loan)? Dan lijkt op eerste gezicht geen sprake van een earn-out regeling. De koopsom staat immers vast en is niet afhankelijk van onzekere toekomstige gebeurtenissen. Toch blijkt dat een vendor loan in bepaalde gevallen wel degelijk onder de earn-outregeling kan vallen. Dit kwam naar voren uit een door de staatssecretaris van Financiën openbaar gemaakt discussiememo van de Belastingdienst.

Volgens de Belastingdienst valt een vendor loan onder de earn-out regeling als de contante waarde van de lening door bijzondere omstandigheden onzeker is. Bijvoorbeeld als u met de koper afspraken maakt over onzekere gebeurtenissen in de toekomst. Maar ook een bij aanvang van de lening verhoogd debiteurenrisico valt hieronder.

Bij een normale lening, waarvan de contante waarde niet onzeker is – maar alleen onzekerheid bestaat over het moment van aflossing of betaling van termijnen – is de regeling volgens de kennisgroep van de Belastingdienst niet van toepassing.

Het discussiememo zelf geldt overigens niet als beleid. Het is een hulpmiddel bij de beoordeling van praktijksituaties. Per casus moet worden beoordeeld of de vendor loan en de rente daarop onder de earn-outregeling vallen.

Earn-out regeling van toepassing op een vendor loan: de gevolgen

Is de earn-out regeling in uw geval van toepassing op het vendor loan? Dan is een eventueel afwaarderingsverlies op de vordering fiscaal niet aftrekbaar. Dit is een groot nadeel. Daar staat als voordeel tegenover dat de ontvangen rente dan ook onder de deelnemingsvrijstelling valt en dus is vrijgesteld. Het is echter de vraag of dat voordeel opweegt tegen het eerder genoemde nadeel.

De gevolgen voor de koper zijn het spiegelbeeld van de gevolgen voor de verkoper: wat bij de verkoper niet aftrekbaar is, is bij de koper niet belast en vice versa.

Heeft u zelf belang bij toepassing van de earn-out regeling? Bijvoorbeeld om rente op de lening onbelast te kunnen genieten? Dan moet u zelf kunnen bewijzen dat u aan de voorwaarden voldoet. In omgekeerde gevallen ligt de bewijslast bij de inspecteur van de Belastingdienst.  

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Overweegt u uw deelneming te verkopen waarbij u een deel financiert en wilt u weten of de lening onder de earn-outregeling valt? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem voor meer informatie of advies contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over de earn-out regeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan