Nieuwe btw-regels e-commerce: veranderingen platforms

9 maart 2021
Artikel

Per 1 juli 2021 treden er nieuwe btw-regels voor e-commerce in werking. De regels hebben gevolgen voor alle ondernemers, zowel binnen als buiten de Europese Unie, die goederen leveren aan Europese consumenten. Voor ondernemers die handelen via een platform, of zelf een platform zijn, hebben deze nieuwe regels specifieke gevolgen.

Profielfoto van Anne Kin
Neem contact op met:
Anne Kin Btw-adviseur
De nieuwe btw-regels worden bekeken voor e-commerce

Wat zijn platforms?

Eerder publiceerden wij een artikel over de gevolgen van de nieuwe btw-regels voor Nederlandse ondernemers. We zijn toen niet ingegaan op de situatie van ondernemers die betrokken zijn bij online handel, terwijl ook daar flinke veranderingen plaatsvinden.

Platforms zoals Amazon, eBay of AliExpress brengen vraag en aanbod bij elkaar. Consumenten kunnen via deze platforms producten bestellen, die worden aangeboden door verschillende ondernemers. Deze ondernemers gebruiken het platform om hun producten aan te bieden aan een wereldwijd publiek. Het platform faciliteert deze transacties.

Doel van de nieuwe regels

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat er altijd Nederlandse btw drukt op leveringen aan Nederlandse consumenten, die online een pakket bestellen via een platform. Daarnaast beogen de nieuwe regels een gelijk speelveld te creëren tussen aanbieders die vanuit de Europese Unie opereren en aanbieders afkomstig van buiten de Europese Unie (EU). Als de nieuwe regels in werking treden, maakt het voor consumenten in de regel niet meer uit waar zij goederen kopen. Zij betalen altijd btw in het land van aankomst van de goederen.

Waarom nieuwe regels en aansprakelijkheid voor platforms?

De nieuwe regels zijn niet zonder doel. Het is namelijk niet het platform, maar de buitenlandse ondernemer die het goed levert aan de consument. De ondernemer is dus eigenlijk degene die verantwoordelijk is voor de aangifte en afdracht van de verschuldigde btw. Voor Europese belastingdiensten is het echter geen eenvoudige opgave om deze btw ook daadwerkelijk te innen bij buitenlandse ondernemers, vooral als zij buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Om dat probleem te ondervangen is in de nieuwe regels bepaald dat het platform degene is die wordt aangesproken voor de btw. Er wordt dus gedaan alsof het platform degene is die het pakket levert aan de Nederlandse consument, terwijl dat feitelijk gezien de ondernemer zal zijn die slechts van het platform gebruik maakt.

Wanneer zijn de nieuwe regels voor e-commerce van belang voor platforms?

De nieuwe regels zijn van belang als platforms ‘faciliteren’ bij de levering. Een faciliterende rol is meer dan alleen digitaal vraag en aanbod bij elkaar brengen. Een vereiste is namelijk dat de levering via het platform loopt. Is dat het geval? Dan kan het platform op grond van de nieuwe regels worden aangesproken tot voldoening van de btw. Het platform wordt dan geacht de levering te hebben verricht aan de consument (dit is dus een fictie). Dit wordt daarom ook wel de “platformfictie” genoemd. De nieuwe regels zijn ook van toepassing als bijvoorbeeld een Chinees platform een magazijn in Europa heeft van waaruit de door de ondernemers verkochte goederen naar verschillende afnemers in Europa worden verzonden.

Zijn de pakketten afkomstig van buiten de EU én bedraagt de intrinsieke waarde van het pakket niet meer dan € 150? Dan is in dat geval de btw verschuldigd in het land van aankomst en kan het platform aangesproken worden tot voldoening van de btw. Bedraagt de waarde meer dan € 150, dan zijn de bijzondere regels voor platforms niet van toepassing (“platformfictie”) en moet worden aangesloten bij de reguliere btw- en douaneregels. De vrijstelling van douanerechten geldt niet voor pakketten met een waarde boven de € 150. Er is echter wel invoer-btw verschuldigd. Waar en door wie deze is verschuldigd is van een aantal factoren afhankelijk.

Deze drempel van € 150 geldt overigens niet wanneer goederen uit de EU komen, maar de leverancier buiten de EU gevestigd is. Een voorbeeld: een Chinees platform heeft een magazijn in Europa. Vanuit dat magazijn worden door andere ondernemers verkochte goederen, naar verschillende afnemers in Europa verzonden. Ook dan zijn de regels van toepassing en kunnen ze niet omzeild worden.

Mogelijkheid tot vereenvoudigde aangifte

Het is mogelijk om via een vereenvoudigde OSS-aangifte (One Stop Shop-aangifte) de btw aan te geven die is verschuldigd in de verschillende Europese lidstaten. Dit is niet verplicht. Het blijft mogelijk om in ieder EU-land afzonderlijk aangifte te doen. Voor platforms die faciliteren bij goederenleveringen van buiten de EU is ook een OSS-aangifte mogelijk. Deze wordt ook wel de invoer OSS of I-OSS-aangifte genoemd. Voor het gebruik van de OSS of I-OSS gelden specifieke voorwaarden.

Hoe zit het met de ondernemer die handelt via een platform?

Handelt u als ondernemer via een platform? Op het moment dat de zogenoemde ‘platformfictie’ van toepassing is, wordt uw levering aan het platform aangemerkt als een levering die belast is tegen 0% btw (nultarief). Het platform verricht dan namelijk (fictief) de levering aan de consument en niet de ondernemer die via het platform handelt. Als wordt gedaan alsof het platform de levering aan de consument verricht, dan betekent dat ook dat de ondernemer op zijn beurt éérst aan het platform levert. Om die levering te kunnen duiden is door de Europese wetgever bepaalt dat de levering van de ondernemer aan het platform belast is met 0% btw. Als de platformfictie niet van toepassing is, gelden andere regels.

Meer weten?

Breng tijdig de gevolgen in kaart als u zelf een platform exploiteert of als u handelt via een platform. In beide gevallen veranderen voor u de regels. Zoals u heeft kunnen lezen zijn er veel facetten om rekening mee te houden. Een tijdige voorbereiding voorkomt problemen achteraf. Neem contact op met Anne Kin, internationale btw-adviseur, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail.

Wilt u meer weten over de nieuwe btw-regels? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan