Nieuwe btw-regels voor internationale e-commerce

21 september 2021
Artikel

Sinds 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels voor ondernemers die (online) goederen verkopen aan consumenten in andere Europese landen. Het maakt daarbij niet uit of de goederen van binnen of buiten de Europese Unie afkomstig zijn. We zetten de belangrijkste gevolgen voor Nederlandse ondernemers op een rij.

Profielfoto van Anne Kin
Neem contact op met:
Anne Kin Btw-adviseur
Toetsenbord met winkelwagentje

Wat is het doel van de nieuwe btw-regels?

Het doel van de nieuwe btw-regels is het creëren van een gelijk speelveld tussen aanbieders die vanuit de Europese Unie (EU) opereren en aanbieders van buiten de EU. Daarnaast wil de EU met deze nieuwe regels het handhaven en innen van btw eenvoudiger maken.

Voor ondernemers die handelen via een online platform, zoals Amazon, eBay, Marktplaats, Facebook en bol.com gelden speciale regels. Wij komen op deze situaties in een volgend artikel uitgebreider terug.

Nieuwe btw-regels e-commerce

De nieuwe btw-regels voor e-commerce gelden voor afstandsverkopen. Afstandsverkopen zijn goederenleveringen aan particulieren in andere EU-lidstaten waarbij de leverancier betrokken is bij het vervoer van de goederen. Sinds 1 juli 2021 bestaan er geen drempelbedragen meer voor afstandsverkopen. Met uitzondering van kleine ondernemers, die een omzet behalen van minder dan € 10.000 per jaar, geldt voor iedere afstandsverkoop dat de btw verschuldigd is in de lidstaat van de consument. Ook de vervoerseis is verruimd. Sinds 1 juli 2021 wordt al voldaan aan de vervoerseis als de leverancier direct of indirect een rol speelt bij het vervoer. Enkel en alleen als de leverancier op geen enkele wijze bemoeienis heeft met het vervoer zijn de regels niet van toepassing. In dat geval gelden de reguliere regels voor goederenleveringen en is de btw verschuldigd in de lidstaat van vertrek of verzending van de goederen.

Voor ondernemers die goederen invoeren vanuit niet-EU landen gelden aanvullende regels. De invoer van goederen en levering van goederen zijn twee afzonderlijke zaken voor de btw-heffing. De heffing van invoer-btw vindt plaats in de lidstaat waar de goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Er bestond tot 1 juli 2021 een invoervrijstelling voor de btw voor goederen met een waarde van maximaal € 22. Deze invoervrijstelling is sinds 1 juli 2021 volledig vervallen. Worden goederen van buiten de EU ingevoerd en geleverd aan consumenten binnen de EU? Dan zijn de regels complexer en is een nadere analyse nodig.

Gecentraliseerd aangifteportaal

Sinds 1 juli 2021 bestaat er een gecentraliseerd aangifteportaal waarvan u als ondernemer gebruik kunt maken. U moet zich hiervoor aan te melden. Met het centraal aangifteportaal, het zogeheten ‘One Stop Shop-systeem’ (OSS), moet een Nederlands bedrijf via een Nederlands aangifteportaal btw-aangifte doen in alle andere landen. Het is niet verplicht om het OSS-systeem te gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om op reguliere wijze in alle landen aangifte te doen. Let er wel op dat het niet mogelijk is om via het OSS-portaal btw terug te vragen. Daarnaast moet u voldoen aan zwaardere administratieve eisen bij gebruikmaking van de nieuwe regels en heeft u een administratieve bewaarplicht van tien jaar.

Nieuwe regels ondernemers die goederen invoeren vanuit niet EU-landen

Voor ondernemers die goederen invoeren vanuit niet-EU landen gelden nieuwe regels. Er bestaat een aangepaste invoervrijstelling voor goederen met een intrinsieke waarde van maximaal € 150. Deze vrijstelling geldt echter alleen voor douanerechten. Met andere woorden: onder de nieuwe regels is er altijd invoer-btw verschuldigd, maar niet altijd douanerechten, omdat daarvoor de vrijstelling tot een bedrag van € 150 geldt. Om gebruik te maken van deze invoervrijstelling heeft u een apart btw-nummer nodig dat u moet doorgeven aan de douane. Ook in deze gevallen bestaat er een speciaal aangifteportaal waarvoor u zich moet aanmelden: het ‘Import-One Stop Shop’ systeem (I-OSS). Als u niet voldoet aan de voorwaarden van dit systeem, dan bent u de invoer-btw verschuldigd in de lidstaat waar de goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Als de goederen op naam van de consument worden ingevoerd, geldt, net als onder de huidige regels, dat er geen btw verschuldigd is over de levering. U kunt in bepaalde gevallen gebruikmaken van een invoer-systeem waarbij post- en koeriersbedrijven de verschuldigde invoer-btw bij de consument innen.

Leveringen aan buitenlandse ondernemers die deelnemen aan de KOR

De nieuwe e-commerce regels voor afstandsverkopen gelden ook voor leveringen aan buitenlandse ondernemers die in hun land van herkomst deelnemen aan de kleineondernemersregeling (KOR). Zij verrichten alleen maar vrijgestelde prestaties en worden voor de btw hetzelfde behandeld als particulieren. Bij de berekening of u in totaal voor meer dan € 10.000 leverde aan buitenlandse particulieren, tellen leveringen aan deze ondernemers dus ook mee. 

Levert u structureel veel aan één buitenlandse KOR-ondernemer? Dan moet u daarnaast rekening houden met de in dat land geldende omzetdrempel voor intracommunautaire verwervingen (ICV). De omzetdrempels voor ICV verschillen per EU-land. Vanaf het moment van overschrijding van de omzetdrempel voor ICV geldt niet langer de afstandsverkopenregeling. In dat geval vindt er een intracommunautaire levering plaats in Nederland – die onder voorwaarden is belast tegen 0% - en een intracommunautaire verwerving in het land van bestemming van de goederen.

Veranderingen voor (handelingen via) platforms

Voor ondernemers die handelen via een platform, of zelf een platform beheren, hebben de nieuwe e-commerce regels specifieke gevolgen. 

Bekijk de belangrijkste btw-wijzigingen op internationaal gebied

Meer informatie 

Heeft u vragen over de nieuwe btw-regels voor internationale e-commerce? Neem contact op met Anne Kin, internationale btw-adviseur, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail.

Bekijk alle wijzigingen in de btw uit het Belastingplan 2022

Wilt u meer weten over de nieuwe btw-regels voor internationale e-commerce? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan