Kostprijsstijging drukt resultaten melkgeitenhouderij in 2022

23 maart 2023
Artikel

De referentiecijfers geitenhouderij uit de ABAB Melkgeitenmonitor over 2022 laten een forse kostprijsstijging en een minimale toename van de gemiddelde melkprijs zien. In dit artikel zetten we de opvallendste cijfers voor u op een rij.

Portretfoto van Bart Entius
Neem contact op met:
Bart Entius Relatiemanager
Geiten in de stal

Minimale stijging melkprijs in 2022

De voorlopige melkprijs over 2022 bedraagt 72,56 cent per 100 kilogram melk. Dit is een stijging van 1,67 cent ten opzicht van 2021. De stijging van de melkprijs vond met name plaats in het najaar van 2022. De uiteindelijke melkprijs is nog afhankelijk van de nabetalingen en komt daarmee waarschijnlijk uit op ruim 73 cent per kilogram melk.

De hoeveelheid kilogram vet/eiwit per geit ligt met 90,5 kilogram op vrijwel hetzelfde niveau als in 2021.

De omzet en aanwas vee daalde als gevolg van minder goede marktomstandigheden met ruim 0,5 cent per kilogram melk. 

Forse kostprijsstijging in 2022

In 2022 steeg de kostprijs binnen de melkgeitenhouderij fors:            

  • De krachtvoerkosten stegen met ruim 6 cent per kilogram melk. Een stijging van maar liefst 24%. Ook in 2021 was al sprake van een stijging van 4 cent per kilogram melk (18%).
  • De mengvoerprijs liep in de eerste maanden van 2022 snel op als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Het hoogtepunt werd in juni 2022 bereikt. Sindsdien is de voerprijs maar heel beperkt gedaald.
  • Het aangekocht ruwvoer steeg in prijs door hogere kosten voor kunstmest en wikkelfolie. Als gevolg van een droge zomer werd er minder eigen ruwvoer gewonnen.
  • De impact van de hogere energiekosten is sterk afhankelijk van de individuele situatie van het bedrijf. De meeste geitenhouderijen beschikten in 2022 over zonnepanelen of een vast energiecontract. Hierdoor was het effect van de hogere energieprijzen beperkt. Bedrijven met een variabel energiecontract zagen hun energiekosten meer dan verdubbelen.
  • Hoge dieselprijzen leidden tot een toename van loonwerkkosten en brandstof voor werktuigen.

Als gevolg van de krimpende marges, werd er afgelopen jaar kritisch gekeken naar de inzet van vreemd arbeid op het bedrijf. Als gevolg hiervan daalden de personeelskosten licht. Ook de veekosten daalden licht als gevolg van lagere strooiselkosten.

De bedrijfskosten en financieringslasten zijn vrijwel ongewijzigd gebleven.

Verwachte ontwikkelingen in 2023  

De stijging van de melkprijs zet naar verwachting door in 2023. Dit leidt ertoe dat de tendens van de steeds verder krimpende marges stopt. De kostprijs blijft naar verwachting op een hoog niveau, al zakken bepaalde producten wel in prijs.

De stijging van de rentes had tot op heden weinig impact op de resultaten. Door het aflopen van rentevastperiodes nemen de rentelasten voor veel geitenhouderijen fors toe.

De lagere marges en de gevolgen van het stikstofbeleid leiden tot onzekerheid en terughoudendheid bij financiers. Dit doet een beroep op het aanpassingsvermogen van u als ondernemer.

Melkgeitenmonitor: inzicht in referentiecijfers

Door inzicht in de referentiecijfers van de geitenhouderij kunt u als ondernemer inspelen op de hiervoor genoemde ontwikkelingen. Bent u klant bij ABAB? Dan kunt u in de Melkgeitenmonitor in Mijn ABAB ieder kwartaal de cijfers van referentiebedrijven volgen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact op met Bart Entius, relatiemanager, via telefoonnummer 06-51890715 of stuur een e-mail naar Bart.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu