Investeren in verlaging mestafzetkosten loont

25 april 2024
Artikel

De afbouw van de derogatie en andere maatregelen zorgen voor 17% minder plaatsingsruimte. Tot 2030 wordt verwacht dat de veestapel met 10% krimpt. Doordat de mestplaatsingsruimte sneller krimpt dan de veestapel zullen de mestafzetprijzen per ton stijgen. Een recent uitgevoerd stageonderzoek laat zien wat de gevolgen hiervan voor u kunnen zijn. Maar ook welke eventuele interessante investeringen hieruit volgen. 

Portretfoto van Niels van der Wielen
Neem contact op met:
Niels van der Wielen Bedrijfsadviseur
Koe in stal

Investeren in vergister én stikstofkraker

Voor intensieve bedrijven* met voldoende omvang is een mestvergister in combinatie met een stikstofkraker een oplossing om het exploitatie resultaat te verhogen en de druk op de mestmarkt te verlagen. De melkveebedrijven moeten tenminste 200 koeien met bij behorend jongvee hebben om rendement te halen uit een vergister met WKK. De druk op de mestmarkt wordt verlaagd door de stikstofrijke fractie in te zetten als kunstmestvervanger. Dit kan zodra RENURE toegestaan is als kunstmestvervanger. Een bedrijf met een intensiteit van 33.000 kg melk per hectare (214 koeien en 107 stuks jongvee) kan in het gunstigste geval € 70.000 besparen op de mestafzetkosten.  

Investeren in enkel een mestvergister

Voor grote extensieve bedrijven** kan het interessant zijn om te investeren in enkel een mestvergister. Voor extensieve bedrijven is een mestvergister in combinatie met een stikstofkraker geen oplossing om de mestafzetkosten te verlagen. De mestafzetkosten op deze bedrijven zijn veelal lager dan de jaarkosten van een stikstofkraker.   

Kosten mestafzet intensieve melkveehouderij

Intensieve bedrijven waren al gewend om mest af te voeren. Zij moeten door de afbouw van de derogatie meer drijfmest afzetten tegen hogere mestprijzen. Een gemiddeld bedrijf met 23.000 kg melk per hectare heeft in 2026 mestafzetkosten tussen € 1,98 en € 5,95 per 100 kg melk. Een intensief melkveebedrijf heeft na het aflopen van de derogatieregeling mestafzetkosten tussen € 2,54 en € 7,61 per 100 kg melk. 

Kosten mestafzet extensieve melkveehouderij

Extensieve melkveebedrijven worden voor het eerst geconfronteerd met het afvoeren van drijfmest. Bij extensieve bedrijven leidt dit tot een stijging van de mestafzetkosten tussen € 0,58 tot € 3,01 per 100 kg melk. Voor dit type bedrijf is het niet interessant om te investeren in een mono-mestvergister in combinatie met een stikstofkraker.   

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over investeringen op uw melkveehouderij? Neem dan contact op met Niels van der Wielen, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-23928345 of stuur Niels een e-mail.

* Bedrijven met gemiddeld 33.000 kg melk/hectare
** Bedrijven met gemiddeld 13.000 kg melk/hectare

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu