Een innovatie? Zorg voor een goede én slimme octrooistrategie

31 juli 2023
Artikel

Innovatieve startups hebben vaak unieke ideeën die ze willen beschermen met een octrooi. Het patenteren van een uitvinding kan echter een langdurig en kostbaar proces zijn. In dit artikel bespreken we enkele octrooistrategieën die u kunt toepassen om uw uitvindingen op een effectieve en slimme manier te beschermen tegen inbreuk.

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Slot om documenten

Beoordeling van de uitvinding

Voordat u een octrooi aanvraagt, is het belangrijk om de uitvinding zorgvuldig te beoordelen. U moet nagaan of de uitvinding nieuw en inventief is en of er geen soortgelijke uitvindingen bestaan die al beschermd zijn door een octrooi. Een goede beoordeling door een octrooigemachtigde kan helpen om te voorkomen dat u als startup kostbare tijd en geld verspilt aan een onhaalbare octrooiaanvraag.

Voorlopige octrooiaanvraag

Het tijdig aanvragen van een octrooi is essentieel als u verwacht dat een concurrent mogelijk eerder is met een vergelijkbare innovatie. Een belangrijke indicator hiervoor is de mate van aandacht voor octrooien binnen de branche. Het octrooi wordt namelijk toegekend aan de eerste persoon of organisatie die de aanvraag indient, niet aan degene die de uitvinding oorspronkelijk deed maar het geheim hield.

Een strategie om het octrooiproces te versnellen, is het indienen van een voorlopige octrooiaanvraag. Die kan worden gebruikt als een soort tijdelijke bescherming voor de uitvinding, zodat u meer tijd heeft om de definitieve octrooiaanvraag voor te bereiden. Een voorlopige octrooiaanvraag kan u ook helpen om uw uitvinding te verfijnen voordat u de definitieve octrooiaanvraag indient.

Er zijn echter ook risico's verbonden aan het indienen van een vroege octrooiaanvraag. Het kan gebeuren dat de uitvinding later niet meer relevant is. Daarom is het verstandig om de kosten voor een eerste indiening zo laag mogelijk te houden.

Versnelde behandeling octrooiaanvraag

Een andere strategie om een octrooiaanvraag te versnellen, is het kiezen voor een versnelde behandeling. Dit kan bijvoorbeeld door het kiezen voor een versnelde procedure bij het octrooibureau. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Vertragen octrooiaanvraag

Bij radicale innovaties of bedrijfsdiversificaties kan het voorkomen dat de uitvinding gereed is voordat is bepaald in welke landen het octrooi mogelijk waardevol kan zijn. Is het niet waarschijnlijk dat een andere partij een octrooi aanvraagt voor dezelfde uitvinding? Dan kan het interessant zijn om de eerste indiening van het octrooi te vertragen. Dit is vooral interessant als u nog bezig bent met de ontwikkeling van de toeleveringsketens of afzetmarkten en de uitvinding in het stadium zit waarin deze met derden (onder geheimhouding) gedeeld wordt.

Verdedigen van het octrooi

Een octrooi alleen is niet voldoende om een uitvinding te beschermen tegen inbreuk. U moet bereid zijn om uw octrooi te verdedigen tegen inbreuk. Dit kan door het voeren van juridische procedures tegen partijen die inbreuk maken op het octrooi. U kunt een inbreuk op het octrooi laten beoordelen door een octrooigemachtigde om vervolgens de juiste juridische strategie te bepalen.

Effectieve octrooistrategie

Het ontwikkelen van een effectieve octrooistrategie is van groot belang als u uw intellectuele eigendom wilt beschermen en uw concurrentiepositie wilt behouden of versterken. Door de juiste strategieën toe te passen, kunt u het octrooiproces versnellen en uw octrooien effectiever beschermen tegen inbreuk. Het is daarom belangrijk om te investeren in een goede octrooiaanvraag en om u te laten adviseren door een juridisch specialist op het gebied van intellectueel eigendom.

Wat kan ABAB Legal voor u betekenen?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie over octrooien en octrooistrategieën? De juristen van ABAB Legal hebben uitgebreide kennis en ervaring op gebied van intellectueel eigendom en kunnen u bijstaan bij diverse vraagstukken in dit kader. Ook beschikken wij over een ruim netwerk van octrooigemachtigden die wij  in onze advisering kunnen betrekken. Neem voor meer informatie contact op met Niels Ista, jurist ondernemingsrecht en ICT-recht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Niels een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
0165-531330
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu