Het Bodemplan: een innovatieve route naar duurzame voedselproductie

12 oktober 2023
Artikel

Akkerbouwers die voor de rotatieteelt van hun gewassen goede grond nodig hebben. En melkveehouders die stoppen met hun bedrijf of om een andere reden meer grond hebben dan voor eigen gebruik nodig is. Deze groepen agrarische ondernemers samenbrengen is de hoofdgedachte achter het Bodemplan. Doelstelling?  Een duurzaam, optimaal rendement van landbouwgronden op bovenal de lange termijn. In dit artikel leest u alles over de laatste stand van zaken.

Portretfoto van Frank Rademaekers
Neem contact op met:
Frank Rademaekers Manager Belastingadvies
landbouwgrond

Het Bodemplan: hoe zit het?

Vitaliteit van bodems behouden én verbeteren. Het Bodemplan biedt duurzame, maar ook fiscale mogelijkheden. De Vereniging Duurzaam Bodembeheer Land van Cuijk en Maasduinen presenteerde dit plan in de regio Land van Cuijk. Hoe het plan tot stand kwam? Jos van Kempen, akkerbouwer, loonwerker en bestuurslid uit Vierlingsbeek vertelt: ‘Ik maakte me zorgen over de toenemende uitputting van landbouwgronden in zijn omgeving. Meerdere intensieve teelten per jaar tasten de bodem- en waterkwaliteit van een perceel aan. Bovendien zullen in de komende jaren veel melkveehouders stoppen en hun vruchtbare grasland verpachten aan de hoogste bieder. Dit is begrijpelijk vanuit het oogpunt van individueel rendement, maar op de lange termijn is dit rampzalig voor de kwaliteit van beschikbare landbouwgronden. Als vereniging willen we rendement uit de grond halen op een duurzame manier.’

Samenwerken aan regionaal bouwplan

En juist met dié achterliggende gedachte kwam het Bouwplan tot stand. Er zijn natuurlijk ook wel wat haken en ogen. Het plan vereist immers samenwerking tussen grondeigenaren, gebruikers, banken, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Peter van Iperen, eveneens bedenker van het Bodemplan, legt uit: ‘uiteindelijk willen we toewerken naar een aanpak waarin verschillende partijen samenwerken aan duurzaam grondbeheer. Grondeigenaren brengen grond in op een fiscaal aantrekkelijke manier en grondgebruikers werken samen in een duurzaam, regionaal bouwplan, waarbij een gegarandeerde bodemkwaliteit centraal staat.’

Geen extra wet- en regelgeving

Volgens ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema is het Bodemplan een stap in de juiste richting om anders te denken en slim te handelen. ‘Hoe meer stoppers in de sector, hoe meer de Belastingdienst meekijkt. Dus als we iets willen, moeten we dat goed regelen, zodat er geen extra wet- en regelgeving wordt opgelegd.’

Fiscale stimulans: ook de Rabobank ziet kansen

Ook Aernout van der Does, directievoorzitter van Rabobank Oost-Brabant, ziet mooie kansen in het Bodemplan: ‘De Rabobank steunt dit plan van harte. Als bank voelen we ons verantwoordelijk voor een duurzame voedselvoorziening en grondeigenaren spelen daarbij een cruciale rol." Deelname aan het Bodemplan betekent behoud van eigenaarschap, maar minder zeggenschap over het grondgebruik. "Grondeigenaren moeten worden aangemoedigd om te kiezen voor duurzaam bodembeheer. Hiervoor is een sterke fiscale stimulans essentieel en eigenaren moeten het vertrouwen hebben dat de bodemkwaliteit meetbaar verbetert.’

Lees meer over onze fiscale dienstverlening

Een veelbelovend initiatief

De gemeente Land van Cuijk ondersteunt het initiatief door onder meer grond beschikbaar te stellen, kennis te delen en het idee verder te verspreiden. Wethouder Mark Janssen van Gaal licht toe waarom het Bodemplan belangrijk is voor ‘zijn’ gemeente: ‘Duurzaam bodembeheer wordt de basis voor de 350 hectare geliberaliseerde pacht die de gemeente bezit. Het Bodemplan sluit naadloos aan bij onze doelen. Omdat de sector zelf stappen onderneemt, zien we dit als een veelbelovend en innovatief initiatief. Het past bij de ontwikkeling van gebiedsprocessen, de eisen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de waardering voor ecobeheerdiensten.’

Samen op weg naar een praktijkvoorbeeld

Hoewel het Bodemplan in grote lijnen is uitgewerkt, blijven sommige vragen nog onbeantwoord. De vereniging wil grondeigenaren enthousiasmeren voor het Bodemplan om samen aan een  praktijkvoorbeeld te bouwen. Op basis hiervan kan de vereniging met de Belastingdienst en het ministerie van Financien in overleg over de mogelijkheden. ABAB werkte hiervoor al het fiscale gedeelte uit.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de fiscale voor- en nadelen over deelname aan het bodemplan? Neem contact op met Frank Rademaekers, manager belastingadvies via telefoonnummer 0495-459042 of stuur Frank een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frank
Portretfoto van Frank Rademaekers
Manager Belastingadvies
Bel
0495-459042
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu