Het belang van de constante factor in de varkenshouderij

11 mei 2023
Blog

Ondernemen is meebewegen en continu inspelen op de veranderingen in de markt. U kunt echter alleen meebewegen als het fundament van uw bedrijf goed op orde is. Constante factoren, zoals liquiditeit, inzicht in fiscale druk en de dagelijkse bedrijfsvoering, spelen hierin een rol, maar ook externe factoren en overheidsbeleid.   

Portretfoto van Remco Janssen
Neem contact op met:
Remco Janssen Bedrijfsadviseur
varkens in stal

Liquiditeit

Het fundament van uw bedrijf is afhankelijk van de constante factoren waarop u als ondernemer het bedrijf verder kunt bouwen. Juist met de steeds diepere dalen en hogere pieken in de vrije markt wordt een constante factor in geldstroom belangrijker. Met een constante stroom in liquiditeit en voldoende buffer zorgt u voor een goed fundament in de bedrijfsvoering. Hierbij geldt als richtlijn dat een buffer van minimaal € 300 per zeug en € 40 per vleesvarken gewenst is. Laten we deze buffer komende periode dan ook minimaal opbouwen.

Fiscale druk

Hoewel de verwachtingen voor komende maanden nog uit moeten komen, lijkt de uitdaging voor 2023 te liggen in de fiscale druk bij de verwachte bedrijfsresultaten. Daarom is het verstandig om nu alvast een inschatting te maken van het bedrijfsresultaat om de fiscale druk inzichtelijk te maken en te beoordelen welke stappen noodzakelijk zijn. Vergeet daarbij niet dat de fiscale voordelen voor de korte termijn ook voor de lange termijn voldoende voordeel moeten bieden.

Dagelijkse bedrijfsvoering

De constante factor speelt ook een rol in de dagelijkse bedrijfsvoering. Een constante invoer van opfokgelten, een juiste dekplanning van zeugen en een constante aanvoer van biggen in de vleesvarkenshouderij vormen de basis voor succes. De werkplanning, inzet en verantwoordelijkheid van het personeel spelen hierbij een essentiële rol. Het blijft een uitdaging om vakmensen voldoende op te leiden en medewerkers enthousiast te maken voor de sector. Terwijl juist het kunnen vertrouwen en het kunnen bouwen op medewerkers zorgt voor het degelijke fundament. De mate waarin u als ondernemer misbaar kunt zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming, geeft eigenlijk de constante factor van de onderneming aan.

Invloed van externe factoren

Ook het beperken van de invloed van externe factoren op kosten zorgt voor een constante factor in de bedrijfsvoering. Een recent voorbeeld is de extreme stijging van de energieprijzen vorig jaar. De energiekosten van bedrijven verschillen in 2022 aanzienlijk. Het afdekken van risico’s vergt echter vaak ook een investering of kost aan de voorkant geld. Bedrijven met eigen energieopwekking realiseerden het afgelopen jaar een groot voordeel. De energiekosten bleven daardoor een constante factor.

De overheid als constante factor

Elke transitie kent een chaosfase. Een overheid als constante factor zou enorm bijdragen aan een beter fundament voor de varkenshouderij. Er is met name behoefte aan duidelijkheid in beleid. Idealiter betekent dit een richting waaraan de komende vijftien jaar niet getornd wordt. Uitgangspunten voor de varkenshouderij op het gebied van duurzaamheid, klimaat en welzijn moeten wel realistisch haalbaar zijn met voldoende oog voor het verdienmodel. Bedrijven met een goed aanpassingsvermogen hebben daarbij het beste toekomstperspectief.

Heeft u inzicht in de constante factoren binnen uw bedrijf?

Wat zijn de constante factoren binnen uw onderneming? Door welke constante factoren heeft u de onderneming kunnen ontwikkelen? Zorg dat u inzicht heeft in de genoemde factoren en benoem ook de noodzakelijke veranderingen. Dan is uw toekomst geborgd.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u sparren over de toekomst van uw bedrijf? Neem dan contact op met Remco Janssen, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0492-579831 of stuur Remco een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Remco
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu