Fraude en witwassen in de paardensector

20 oktober 2022
Artikel

De paardensector kreeg de afgelopen jaren een negatief imago als het gaat om fraude. Het gaat vaak om witwassen: bij de verkoop van een paard wordt dan de opbrengst in contanten ontvangen.

Portretfoto van Peter van der Veeken
Neem contact op met:
Peter van der Veeken Senior accountant
Paarden in de stal eten hooi

Wat is fraude?

Onder fraude wordt verstaan het opzettelijk handelen of nalaten waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen.

Wat is witwassen?

Witwassen is het proces waarin geld met een criminele oorsprong in het legale geldcircuit wordt teruggebracht. Hierbij wordt de oorsprong van het geld verhuld. Vaak gebeurt dit door contanten om te zetten in omzet, omdat de oorsprong van de contanten moeilijk te herleiden is.

Fraude en witwassen: hoe kunt u dit voorkomen?

Betaalt een afnemer € 10.000 of meer voor een paard in contanten? Dan moet u cliëntonderzoek doen. U moet het melden als u een vermoeden heeft van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Als u veel coupures van € 500 ontvangt, dan kan dat een aanwijzing zijn van witwassen. Daarnaast heeft u nog een andere verplichting: het vastleggen en actueel houden van de beoordeling van de eigen risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme.

Wat moet u doen voor een cliëntenonderzoek?

Als een afnemer € 10.000 euro of meer contant betaalt, moet u de volgende gegevens vaststellen, controleren en vastleggen:

  • de identiteit van de cliënt;
  • of de cliënt namens zichzelf of namens een ander handelt;
  • de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende;
  • het doel en de aard van de opdracht of transactie (in dit geval de aankoop van een paard).
  • de identiteit van degene die de cliënt vertegenwoordigt. U moet ook vaststellen of deze persoon daartoe bevoegd is;
  • Ook moet u een voortdurende controle kunnen uitoefenen op de zakelijke relatie. Zo nodig moet u ook de herkomst van het contant geld onderzoeken.

Betaalt de koper in termijnen? Dan moet u voor de bepaling van deze € 10.000 de termijnen bij elkaar optellen. Er liggen plannen om het bedrag aan contanten voor cliëntonderzoek te verlagen naar € 3.000. Verder is er een kans dat het € 500-biljet uit omloop wordt genomen.

In een aantal situaties moet u verscherpt cliëntonderzoek doen. Vraag onze accountants wanneer dat voor u geldt.

Melding doen van fraude of witwassen

Vermoedt u fraude, witwassen of terrorismefinanciering? Dan moet u dit als koper of verkoper van goederen (of paarden) melden bij de FIU (Financial Intelligence Unit). U kunt zelf bijdragen aan het verminderen van fraude en witwassen door zo beperkt mogelijk contante transacties te doen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het voorkomen van fraude en witwassen? Neem contact op met Peter van der Veeken, senior accountant, via telefoonnummer 0416-683138 of stuur Peter een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Peter
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu