De regels voor verliesverrekening: zo zit het

16 januari 2023
Artikel

Per 1 januari 2022 wijzigden de regels voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De termijn waarbinnen verliezen verrekend mogen worden is voortaan onbeperkt, maar er is wel een maximum aan het verlies dat in een jaar verrekend mag worden.   

Portretfoto van Rolf Brouwer
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
uitleg verliesrekening

Verliesverrekening: regels per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 traden nieuwe regels voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting in werking. Verliezen mogen nog steeds één jaar achterwaarts verrekend worden. Dit was ook vóór 2022 het geval was. Voorwaartse verrekening kan vanaf 2022 echter onbeperkt plaatsvinden, terwijl voor deze verliezen voorheen een termijn van eerst negen jaar en later zes jaar gold.

Lees meer over onze fiscale dienstverlening.

Tegenover deze verruiming staat dat het verlies dat in een jaar verrekend kan worden, wel beperkt is. Volledige verrekening van verliezen is mogelijk met een winst van maximaal € 1 miljoen per jaar. Winst die deze € 1 miljoen te boven gaat, kan slechts voor 50% aangewend worden om verliezen te verrekenen. De verrekening van verliezen vindt dan meer gespreid plaats (temporisering).

Eén van de belangrijkste redenen om de regeling aan te passen, was om te voorkomen dat bedrijven die winstgevende activiteiten verrichten jarenlang geen vennootschapsbelasting zouden betalen. Een bedrijf dat aanzienlijke verliezen heeft staan, kan de winst door verliesverrekening immers drukken tot nihil. Hierdoor is het in de praktijk mogelijk dat deze bedrijven jarenlang geen vennootschapsbelasting betalen. Dit vindt het kabinet geen wenselijk situatie.  

Voor het ingaan van de nieuwe regels is er geen overgangsrecht ontwikkeld. De nieuwe regels zijn van toepassing op verliezen die voortkomen uit de boekjaren vanaf 1 januari 2013. Verliezen die zijn ontstaan voor deze datum blijven verkenbaar volgens de oude regels. Door de (oude) termijn van negen, respectievelijk zes jaar zijn deze verliezen uiterlijk 31 december 2021 ofwel verrekend ofwel verdampt.

Wat zijn de haken en ogen van de nieuwe regels voor verliesverrekening?

Aan de nieuwe regels voor verliesverrekening zitten echter nog wel wat haken en ogen. De verliesverrekeningsregels in box 1 en box 2 blijven namelijk ongewijzigd. Volgens het kabinet is de groep mensen met een verlies van boven de € 1 miljoen in de inkomstenbelasting beperkt. Wijziging van deze regels is daarom niet aan de orde.

De nieuwe regels voor verliesverrekening kunnen in combinatie met andere regelingen in de vennootschapsbelasting voor problemen zorgen. De samenloop met bijvoorbeeld de liquidatie- en stakingsverliesregeling en de kwijtscheldingswinstvrijstelling lijken niet geheel doordacht. Laat u daarom goed adviseren om de mogelijke gevolgen helder te hebben voordat u stappen neemt.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over de verliesverrekeningsregels? Neem contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over de verliesverrekeningsregels? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan