Btw-tarief verkoop paarden

4 oktober 2022
Artikel

Het toe te passen btw-tarief bij de verkoop van paarden blijft een lastig te nemen hindernis. De levering van een paard is over het algemeen belast tegen het algemene btw-tarief van 21%. Echter gelden hierop uitzonderingen. Wanneer past u welk btw-tarief toe?

Portretfoto van Ad de Bruyn
Neem contact op met:
Ad de Bruyn Senior belastingadviseur
Paarden in de wei

Hoofdregel (21%)

De hoofdregel is dat de levering van een paard belast is tegen het algemene btw-tarief van 21%. Zeker als er aan een andere ondernemer wordt geleverd, die de omzetbelasting in aftrek kan brengen, is het advies om het hoge btw-tarief toe te passen en niet te ‘zoeken’ naar een onderbouwing om het lage btw-tarief toe te kunnen passen.

Uitzonderingen (9%)

Het lage btw-tarief mag alleen worden toegepast als het betreffende paard ‘kennelijk bestemd’ is voor:
-    de voortbrenging of productie van voedingsmiddelen (slachtpaarden);
-    de landbouw (bosbouw-/trekpaarden);
-    het fokken van paarden (fokmerries, dekhengsten, draagmerries).

Verder is het toegestaan om de vergoeding te verdelen en een deel te belasten tegen het lage btw-tarief en het andere deel tegen het hoge btw-tarief als een fokmerrie of dekhengst ook in de sport wordt uitgebracht. Voor een dekhengst is die verdeling 75% tegen het lage tarief en 25% tegen het hoge tarief. Voor een fokmerrie is de verdeling 50%-50%.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat uitzonderingen uitzonderingen moeten blijven. Met andere woorden: het kan niet zo zijn dat het merendeel van de leveringen (gedeeltelijk) met het lage btw-tarief wordt belast. Omdat het om een uitzondering gaat, is het aan u als ondernemer om de toepassing van het lage btw-tarief goed te onderbouwen. Een mededeling van de koper dat het paard gebruikt gaat worden voor de fok is onvoldoende. U moet echt de beschikking hebben over (afschriften van) bescheiden waaruit blijkt dat het betreffende paard ‘kennelijk (ook) bestemd‘ is voor de fok.  Als u dat niet kunt, komt het verschil aan btw volledig voor uw rekening.

0% btw-tarief

De levering van een paard is belast met 0% btw als deze:
-    geleverd wordt aan een btw-ondernemer in een ander EU-land (intracommunautaire levering); of
-    geleverd wordt aan een afnemer buiten de EU (uitvoer).
Ook voor deze uitzondering geldt dat uit bescheiden moet blijken dat het paard is uitgevoerd of naar een andere lidstaat is overgebracht. Wordt een paard afgehaald? Dan moet er ook een zogenoemde afhaalverklaring opgesteld worden.

Overleg tijdig met uw adviseur

In dit artikel is op hoofdlijnen uitgelegd in welke situatie afgeweken mag worden van de hoofdregel dat de levering van een paard belast is tegen het algemene tarief van 21%. Gezien de doorgaans grote financiële belangen die gemoeid zijn met de leveringen van paarden is van belang dat u, wellicht zekerheidshalve, tijdig overlegt met één van onze belastingadviseurs

Meer weten?

Wilt u meer weten over het toe te passen btw-tarief bij de verkoop van paarden? Neem dan contact op met Ad de Bruyn, senior belastingadviseur, op telefoonnummer 0416-683142 of stuur Ad een mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ad
Portretfoto van Ad de Bruyn
Senior belastingadviseur
Bel
0416-683142
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu