Zo zit het: btw-behandeling en laadproces van elektrische voertuigen

27 oktober 2023
Artikel

Elektrische voertuigen (EV's) krijgen steeds meer de overhand ten opzichte van brandstofvoertuigen. Het doel van de EU is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar aan het gebruik van EV’s kleeft ook complexe regelgeving, zeker als het om de btw gaat.

Profielfoto van Anne Kin
Anne Kin Btw-adviseur
Elektrisch laden auto

Aanpassingen aan het belastingbeleid

Op grond van de Green Deal wil de EU naar een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul. Aanpassingen aan het belastingbeleid ten aanzien van het klimaat, de energie en het vervoer moeten het mogelijk maken om in 2030 al 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Het gemakkelijk en toegankelijk opladen van elektrische voertuigen is daarbij essentieel om de groei van deze voertuigen te ondersteunen.

Transactieketen bij opladen elektrische voertuigen

De eerste schakel in de transactieketen bij het openbaar opladen van elektrische voertuigen is de Charge Point Operator (CPO) tegen. De CPO biedt een geheel van goederen en diensten aan die het opladen van EV’s mogelijk maken. De e-Mobility Service Provider (eMP) faciliteert vervolgens alle diensten door het aanbieden van abonnementen aan de laadpaalgebruikers. De eMP is meestal een onafhankelijk rechtspersoon.

Levering van een goed of verlenen van een dienst

De identificatie van het leveren van een goed of het verlenen van een dienst is van belang voor het bepalen van de plaats waar de prestatie belastbaar is. De btw-richtlijn voorziet in verschillende regels voor de levering van goederen en diensten.

Bij het opladen van elektrische voertuigen kan de prestatie worden gezien als de levering van een goed (elektriciteit), maar het kan ook een dienst zijn die de CPO verricht. Het kan zich voordoen dat een Nederlandse EV-gebruiker een abonnement heeft afgesloten met een Duitse eMP, terwijl het EV in Italië wordt opgeladen bij een oplaadpunt dat wordt geëxploiteerd door een Oostenrijkse CPO. Het hangt nu af van de kwalificatie van het laadproces in welke lidstaat de transactie belastbaar is.

Keten van opeenvolgende transacties

De vereenvoudigde transactieketen voor het openbaar opladen van elektrische voertuigen bestaat uit verschillende belanghebbenden. Het is mogelijk dat de CPO en eMP eenzelfde rechtspersoon zijn. Is dit niet het geval, dan is er voor de btw geen directe contractuele relatie tussen de CPO en de gebruiker van de laadpalen. Alleen de eMP sluit abonnementen af met de gebruiker. In working paper #1012 deelt het VAT Committee haar standpunt over de kwalificatie van de prestatie. Dit standpunt is niet bindend maar biedt wel richtlijnen. Volgens het VAT Committee is er sprake van een ABC-transactie. De CPO (A) handelt in eigen naam en voor eigen rekening en verricht een samengestelde levering aan de eMP (B). Voor die levering reikt de CPO een factuur uit aan die eMP (A aan B). De eMP verricht op zijn beurt dezelfde levering aan de bestuurder van het elektrische voertuig (B aan C). Volgens het VAT Committee handelt ook de eMP in eigen naam en voor eigen rekening. Omdat de eMP in eigen naam en voor eigen rekening handelt kan het opladen van een EV niet gelijk worden behandeld als brandstof tanken met een tankkaart. Hierdoor is de jurisprudentie van het Hof van Justitie over het tanken met een tankkaart niet van toepassing op het laadproces van EV.

Effectief gebruik en verbruik

De verschillende economische activiteiten die door CPO en eMP worden uitgevoerd vormen volgens het VAT Committee één enkele levering, waarbij het belangrijkste element de levering van elektriciteit is voor het opladen van het EV.  De andere leveringen of diensten zijn bijkomend van aard. Bij het aanmerken van de transactie tussen de eMP en de EV-gebruiker als de levering van een goed, is de transactie belastbaar in het land waar de gebruiker van een elektrische voertuig het effectieve gebruik en verbruik van elektriciteit heeft. De oplaadpaal bevindt zich in Italië, waardoor Italiaanse btw verschuldigd is door de eMP. In dit geval is de eMP niet in Italië gevestigd en heeft daar ook geen vaste inrichting. Om de btw te voldoen, moet de eMP zich in Italië registreren voor de btw, tenzij een verleggingsregeling van toepassing is.

Uitspraak Hof van Justitie

Het Hof van Justitie (HvJ) verschaft helderheid over de kwalificatie van de prestatie met betrekking tot het opladen van elektrische voertuigen voor de btw. Het HvJ concludeert dat het hier gaat om een samengestelde prestatie die moet worden aangemerkt als de levering van een goed. Uit het perspectief van de consument is de levering van elektriciteit (een goed) namelijk het overheersende element. Het belangrijkste doel van de consument is immers het opladen van het elektrische voertuig. Het oordeel van het HvJ komt overeen met het standpunt dat eerder is ingenomen in de working paper van het VAT Committee, waarin al was aangegeven dat er sprake zou zijn van een samengestelde prestatie.Meer informatie of advies?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen.  Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze internationale belastingadviseurs helpen u graag. Neem contact op met Anne Kin, internationale btw-adviseur, via telefoonnummer 013-4647288 of stuur Anne een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu