Aangenaam, een nieuwsgierige accountant om samen uit je comfortzone te stappen

18 april 2024
Artikel

Sparren, spiegelen, aanjagen, verbinden. Dat is wat ABAB anno 2024 doet. Een accountant die ondernemers binnen de lijntjes houdt, maar ook innovatie en vooruitgang stimuleert. Voor collega’s én ondernemers met lef.

Monique van Lieverloo blikt terug op 100 jaar innovatie

Het klinkt logisch. Als je een gezonde, financiële basis wilt voor je klanten, dan moet je naar de toekomst kijken. Waar liggen er kansen voor ondernemers? Hoe kunnen zij zich blijven onderscheiden in een maatschappij die steeds verandert? En ook: hoe houd je risico’s beheersbaar, zeker op het moment dat je met grote uitdagingen te maken krijgt, zoals klimaatverandering? Innovatie is het enige antwoord. Oók voor een accountant, die van oudsher gewend is binnen de lijntjes te kleuren. 
Als manager van Innovatietafels en aanjager van verschillende marktteams ziet Monique van Lieverloo dagelijks welke uitdagingen dat met zich meebrengt. “Als we met ABAB écht van betekenis willen zijn, dan moeten we ondernemers uitdagen en in beweging krijgen. Dan moeten we kritisch zijn en de vraag achter de vraag durven stellen. Dat is best wel spannend. En het vergt ook wat. Niet alleen van de ondernemer, maar ook van onszelf. Het maakt dat we anders moeten gaan kijken en denken. En vooral dat we nóg nieuwsgieriger worden.”

De kunst van het uitzoomen

Monique heeft de afgelopen periode gezien dat we stappen maken. En dat onze nieuwe marktbenadering ABAB in Business ons daarbij helpt. “Werken vanuit marktteams dwingt ons breder te kijken. En het mooie is, doordat je met meerdere breinen aan een vraagstuk werkt, inspireer je elkaar en wakker je creativiteit aan. Daarbij is het overigens nog steeds prima om naar een haakje te zoeken om aan tafel te komen bij een ondernemer. Maar zit je daar eenmaal, dan is het de kunst om uit te zoomen. Hoe ziet de komende vijf jaar eruit? En hoe zit het precies met dat waar de ondernemer om vraagt? Zit daar wellicht nog iets anders achter? Als je in staat bent dat te onderzoeken, dan kunnen we onze klanten echt verder helpen. En ja, dan zijn we nog steeds die degelijke accountant. Maar wel met oog voor de toekomst.” 

Kwetsbaar durven zijn

Monique ziet deze uitdagingen ook terug bij InnovatieTafels, een initiatief dat in 2021 is gestart. Het idee achter InnovatieTafels is dat ondernemers, kennispartners en experts samen werken aan innovatie. Een tafel bestaat uit acht ondernemers die elke bijeenkomst met een zelfgekozen thema aan de slag gaan. Een unieke mogelijkheid om even uit de waan van de dag te stappen en over de grenzen van de eigen sector van elkaar te leren. Monique: “Ik zie InnovatieTafels ook wel als een kweekvijver voor innovatie. Doel is dat we ondernemers aan het denken zetten. Dat zij nieuwe mogelijkheden onderzoeken en samenwerkingen verkennen. Het levert vaak mooie gesprekken op. Dat lukt overigens alleen als ondernemers zich kwetsbaar durven opstellen. Als ze nieuwsgierig zijn en uit hun comfortzone durven stappen. Verder is het belangrijk dat deelnemers niet alleen iets komen halen, maar actief willen participeren. Als je dat namelijk niet kan of wil, dan blijf je hangen in inspiratie. Terwijl het uiteindelijke doel van InnovatieTafels is, dat we daadwerkelijk aanzetten tot innovatie.”

Van volume naar impact

InnovatieTafels is gestart vanuit de ambitie de voedseltransitie aan te jagen in de Agri- en Foodsector. Inmiddels is dit uitgebreid naar meer sectoren. Monique vertelt waarom: “Door je alleen te richten op de Agri & Food, beperk je jezelf. Juist door ondernemers uit heel andere sectoren met elkaar in contact te brengen, kom je tot interessante kruisverbanden.” Het is niet de enige grens die de afgelopen periode verlegd is. Was de ambitie in eerste instantie om zoveel mogelijk tafels te creëren, nu ligt de focus op het samenbrengen van ondernemers met de juiste kwaliteiten. “We hebben de afgelopen jaren gezien dat het belangrijk is de juiste mix van ondernemers aan tafel te hebben. Alleen dan kom je tot echt waardevolle en diepgaande discussies en is samenwerking mogelijk. Mijn droom voor InnovatieTafels? Het creëren van een community van innovatieve ondernemers door heel Nederland. Ondernemers die niet alleen zélf willen innoveren, maar ook andere verder willen helpen. Pioniers dus, die intrinsiek gemotiveerd zijn om samen te werken aan (maatschappelijke) vraagstukken. Als InnovatieTafels hiervoor het startpunt kan zijn, dan hebben we werkelijk wat bereikt.”

We zeiden het al, een accountant die graag buiten de lijntjes kleurt. En dat samen met ondernemers die willen meekleuren. We mogen er best trots op zijn.