Vestigingssteun voor jonge landbouwers

Vanaf 3 juni 2024 kunnen jonge landbouwers subsidie aanvragen voor de vestiging van een bedrijf. Deze vestigingssteun bedraagt € 80.000 per ondernemer. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van aanvragen. 

Portretfoto van Wim Dirks
Neem contact op met:
Wim Dirks Agrarisch bedrijfsadviseur
Twee mannen in graanveld

Subsidie voor overname of bedrijfsstart

Het is voor jonge ondernemers niet eenvoudig om voldoende kapitaal te bemachtigen om een bedrijf te starten of over te nemen. Investeren in het moderniseren en verduurzamen van het bedrijf kan pas als het bedrijf levensvatbaar is en voldoende rendement oplevert. Daarom is de subsidiemodule voor vestiging van jonge landbouwers in hoofdzaak gericht op overname of bedrijfsstart. Hiervoor gelden enkele voorwaarden, zoals: 

  • De jonge landbouwer is op 31 december van het aanvraagjaar niet jonger dan 16 jaar of ouder dan 39 jaar.
  • Jonge landbouwers kunnen subsidie aanvragen als zij op basis van een ondertekend en gedateerd overnamedocument aantonen dat zij het bedrijf geheel of gedeeltelijk hebben overgenomen op een datum na 1 januari 2023.
  • De jonge ondernemer stuurt met zijn aanvraag een bedrijfsplan mee waarin staat hoe hij denkt over de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer. Ook geeft de aanvrager hierin aan welke GLB-duurzaamheidsdoelen hij bijdraagt, hoe de subsidie wordt besteed en hoe deze subsidie bijdraagt aan de veerkracht van het bedrijf.
  • De ondernemer geeft inzicht in de standaardverdiencapaciteit (SVC) van het bedrijf of een schatting hiervan als er een nieuw bedrijf wordt opgericht. De SVC geeft een beeld van de vergoeding voor de inzet van arbeid en kapitaal die een bedrijf op basis van gehanteerde standaarden gemiddeld in een jaar behaalt met de agrarische productie. De ondergrens ligt bij een SVC van 15.000 euro. Daardoor komen ook jonge landbouwers met een klein bedrijf in aanmerking voor de vestigingssubsidie. De SVC is af te leiden uit de gecombineerde opgave/landbouwtelling die RVO jaarlijks inwint.

Kom nu alvast in actie

Als de subsidie wordt toegekend, mag de jonge landbouwer deze zo gebruiken, dat de beschreven GLB-duurzaamheidsdoelen ondersteunt en de veerkracht van het overgenomen of nieuw gestarte bedrijf ten goede komt. De regeling wordt op maandag 3 juni 2024 opengesteld voor aanvragen en de openstelling duurt tot en met 2 augustus 2024 of eerder, als het subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van aanvragen. Begin daarom nu alvast met het voorbereiden van uw aanvraag.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag of het opstellen van het bedrijfsplan? Neem dan contact op met Wim Dirks, bedrijfsadviseur bij ABAB, via telefoonnummer 040-2942773 of stuur Wim een e-mail

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor de Vestigingssteun of andere subsidies? Neem dan contact op met Dennis Timmermans, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465472 of stuur Dennis een e-mail.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag of het opstellen van het bedrijfsplan? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Wim
Portretfoto van Wim Dirks
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942773
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu