Definitie IKV weer uitgesteld, nu tot 2025

27 november 2022
Artikel

Als werkgever heeft u met uw werknemers een zogenaamde IKV. Vanaf 2023 zou het Besluit inkomstenverhouding gaan gelden. Dit is wederom uitgesteld, nu tot 2025. Een aantal zaken wijzigen.

Portretfoto van Bart Leusink
Neem contact op met:
Bart Leusink Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
collega's achter laptop

Hoe werkt een inkomstenverhouding?

Doet u loonaangifte, dan vraagt de Belastingdienst op dit moment al naar de gegevens van de inkomstenverhouding van uw werknemers en niet die van de dienstbetrekking. Vanaf 2023 zou het ‘Besluit inkomstenverhouding’ gaan gelden. Hierin is definitief vastgelegd wat een inkomstenverhouding (IKV) is en wanneer die begint en eindigt. De inwerkingtreding van dit Besluit is wederom uitgesteld, nu tot 2025.

Wat verandert er precies?

Veel werknemers hebben in de periode dat zij voor u werken één IKV-nummer. Maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u een oud-werknemer opnieuw in dienst neemt. Dan moet u een nieuw IKV-nummer aanmaken. En ook als u een contract verlengt, contracturen tijdelijk uitbreidt of via UWV een uitkering betaalt, gebruikt u een nieuw IKV-nummer. In de loonaangifte levert u de gegevens van uw werknemers per IKV aan.

In de loonaangifte bestaat een inkomstenverhouding uit een combinatie van drie gegevens:

  1. het loonheffingennummer;
  2. het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer of, als dat er niet is, het personeelsnummer;
  3. het nummer inkomstenverhouding.

Heeft een werknemer meer dan één IKV? Dan neemt u deze werknemer onder verschillende nummers inkomstenverhouding op in de aangifte.

Wat verandert er binnen de inkomstenverhouding?

De regels rond de inkomstenverhouding is nu al van toepassing. Toch veranderen er een paar zaken.

  • Op dit moment mag u opvolgende rechtsbetrekkingen nog in één IKV aanleveren. Per 1 januari 2025 mag dat niet meer.
  • Ook mag u de inkomstenverhouding van een uitkeringsrecht straks niet langer samenvoegen met die van een dienstbetrekking.

Afhankelijk van de inrichting van uw (online) salarisadministratie kunnen deze wijzigingen grote impact hebben. Sinds 2006 komen de gegevens uit de loonaangifte terecht in de polisadministratie van UWV. Het is van groot belang dat deze data kloppen en aansluiten bij de laatste wet- en regelgeving, zowel voor werkgevers en werknemers als voor de organisaties die ze gebruiken.

Behoud dienstbetrekking, nieuwe IKV

Met de komst van het Besluit inkomstenverhouding ontstaan er situaties waarin de bestaande inkomstenverhouding eindigt en er een nieuwe aangemaakt moet worden. Bijvoorbeeld:

  1. U geeft uw werknemer aan onder een ander loonheffingensubnummer.
  2. Er is sprake van een fusie of bedrijfsovername en het loonheffingennummer verandert.
  3. U gaat voor een werknemer werkgeversheffing Zvw betalen, terwijl u voorheen een bijdrage Zvw inhield of andersom.
  4. De verzekeringssituatie van de werknemer voor de werknemersverzekeringen verandert.

Blijft een werknemer hetzelfde werk doen en verandert zijn verzekeringspositie niet? Dan hoeft u geen nieuwe IKV aan te maken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van het Besluit inkomstenverhouding voor uw salarisadministratie? Neem contact op met Bart Leusink, manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten, via telefoonnummer 0413-336515 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over het Besluit inkomstenverhouding? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart Leusink
Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
Bel
0413-336515
Icoon quickscan personeelsbeleid

Quickscan Personeelsbeleid

Beter inzicht in uw personeelsbeleid
Quickscan invullen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan