Schenken op sterfbed dubbel belast

4 januari 2024
Artikel

U ontvangt een schenking, maar binnen 180 dagen na deze schenking komt de schenker te overlijden. Heeft dit invloed op de schenkbelasting?

Portretfoto van René Scharroo
Neem contact op met:
René Scharroo Estate planner en fiscalist
Mensen in gesprek over vrijgesteld schenken

De casus 
Als ondernemer ontvangt u een schenking, maar binnen 180 dagen na deze schenking komt de schenker te overlijden. Heeft dit invloed op de schenkbelasting? In deze situatie ontstaat het wettelijk vermoeden dat deze schenking is gedaan met oog op een naderend overlijden en dus met het oog op belastingbesparing. Om deze reden worden schenkingen die binnen betrekkelijk korte tijd voor het overlijden zijn gedaan, in de nalatenschap betrokken en zo alsnog met erfbelasting belast.

Deze bepaling is in het leven geroepen ‘om te voorkomen dat dergelijke schenkingen zouden worden verricht ten nadele van de fiscus’ en dus van de Nederlandse schatkist. Dit betekent dat elke schenking binnen de genoemde termijn van 180 dagen wordt belast met erfbelasting. Er bestaat geen mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs om te ontkrachten dat de schenking is gedaan met oog op belastingbesparing.

180 dagen voor overlijden

Wanneer u een schenking ontvangt, bent u schenkbelasting verschuldigd. Als de schenker binnen 180 dagen na deze schenking overlijdt, bent u dus ook erfbelasting verschuldigd. Dat betekent dat deze schenking dubbel belast wordt. In deze situatie mag de reeds betaalde schenkbelasting op basis van evenredigheid worden verrekend met de verschuldigde erfbelasting.

Ondanks deze wijze van verrekening bent u per saldo meer belasting verschuldigd dan wanneer u de gehele erfenis in één keer na het overlijden zou ontvangen. Ook de 180e dag zelf telt mee. Een schenking die op deze dag wordt gedaan, valt binnen bovengenoemde regeling en is dus belast met erfbelasting. De dag van schenking wordt aangemerkt als dag 1, vanaf welk moment de termijn van 180 dagen begint te lopen.

Welke schenkingen zijn vrijgesteld?

Enkele soorten schenkingen zijn vrijgesteld van deze wijze van verrekening. Dit zijn onder meer:

  • de eenmalig verhoogde kind vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar;
  • de verhoogde vrijstelling voor de aankoop van een huis of het volgen van een dure studie;
  • een schenking waarover reeds inkomstenbelasting is betaald;
  • een schenking die is verkregen door iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen, indien en voor zover de schenking strekt om hem daartoe in staat te stellen.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over schenkingen of over de verdere dienstverlening van ABAB Legal? Neem contact op met René Scharroo, estate planner, via telefoonnummer 040-2942603 of stuur René een e-mail

Wilt u meer weten over vrijgesteld schenken? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Scharroo
Estate planner en fiscalist
Bel
040-2942603
Whitepaper downloaden

Schenken in 2024

Download het whitepaper
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu