Een bedrag nalaten aan uw kleinkinderen? Bespaar erfbelasting met een kleinkindlegaat

23 januari 2023
Artikel

Wilt u na uw overlijden een bedrag nalaten aan uw kleinkinderen? Dat kan met een legaat aan uw kleinkind. Wij zetten de voordelen en aandachtspunten voor u op een rij.

Portretfoto van Michelle van Heereveld
Neem contact op met:
Michelle van Heereveld Estate planner en jurist personen- en familierecht
grootvader met kleinkinderen

Wat is een legaat aan een kleinkind?

Een ‘kleinkindlegaat’ is een legaat in geld, vaak ter grootte van de vrijstelling voor erfbelasting (in 2023 € 25.187 per kleinkind). Dit geldt voor alle huidige en toekomstige kleinkinderen. Een legaat wordt uitgekeerd voordat de (andere) erfgenamen hun erfdeel krijgen. Het kleinkindlegaat gaat dus ten koste van de erfenis van de erfgenamen (uw kinderen). 

Besparen erfbelasting

Erven uw kinderen meer dan hun vrijstelling (in 2023 € 25.187 per kind), dan betalen zij over het meerdere 10% of 20% erfbelasting. Laat u uw kleinkinderen een bedrag na? Dan komt dit ten koste van de erfenis van uw kinderen, waardoor zij per saldo minder erfbelasting verschuldigd zijn.

Juiste voorwaarden opnemen in uw testament

Mogelijk is de omvang van uw vermogen en/of het aantal kleinkinderen op moment van uw overlijden gewijzigd ten opzichte van het moment van opstellen van het testament. In dat geval zou het probleem kunnen ontstaan dat u onvoldoende vermogen heeft om de legaten aan de kleinkinderen én de erfenis van de kinderen uit te keren. Door de juiste voorwaarden en bepalingen op te nemen in het testament, kunt u dit probleem voorkomen.

Direct uitkeren van het legaat

Kleinkinderen kunnen van iedere grootouder een vrijgesteld bedrag ontvangen. Door in beide testamenten het legaat op te nemen, kan de vrijstelling dus tweemaal worden benut.

Komt een van de grootouders te overlijden? Dan moet het bedrag direct aan het kleinkind worden uitgekeerd, tenzij in het testament wordt bepaald dat het bedrag pas hoeft te worden uitgekeerd als de langstlevende grootouder komt te overlijden. Deze uitgestelde uitbetaling heeft wel (nadelige) gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Bewindregeling

Wilt u dat uw kleinkinderen het van u geërfde bedrag vrij kunnen besteden zodra zij 18 jaar zijn of wilt u dat hun ouders het nog een aantal jaar voor hen beheren? In het laatste geval kunt u een bewindregeling opnemen. U wijst een bewindvoerder aan (bijvoorbeeld de ouder van het kleinkind) om het geërfde vermogen nog een aantal jaar voor het kleinkind te beheren, bijvoorbeeld tot hij/zij 23 jaar is.

Verdeling van uw nalatenschap

U geeft aan op welke wijze uw nalatenschap tussen uw kinderen en kleinkinderen wordt verdeeld. Afhankelijk van de omschrijving in het testament bepaalt u dat de kinderen en kleinkinderen per persoon gelijk worden behandeld of juist per gezin gelijk worden behandeld.

Meer weten?

Wilt u een bedrag nalaten aan uw kleinkinderen? Bespreek dit met onze juristen. Zo weet u zeker dat de regeling overeenstemt met uw wensen. Neem contact op met Michelle van Heereveld, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 0492-579835 of stuur Michelle een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Michelle
Portretfoto van Michelle van Heereveld
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
0492-579835