Een ondernemingsraad oprichten? Dit zijn de stappen

7 december 2023
Artikel

Als ondernemer met meer dan vijftig medewerkers in dienst bent u verplicht een ondernemingsraad op te richten. Daarnaast biedt een goed functionerende ondernemingsraad (OR) veel voordelen. Weten welke stappen u moet doorlopen voor het opzetten van een OR? We hebben ze voor u op een rij gezet.

 

Portretfoto van Jorrit Morra
Neem contact op met:
Jorrit Morra Jurist ondernemingsrecht
Twee mensen aan tafel in gesprek over het oprichten van een ondernemingsraad

Wat is het voordeel van een ondernemingsraad?

Onderzoek wijst uit dat (middel)grote bedrijven met een goed functionerende ondernemingsraad (OR) aanmerkelijk beter presteren dan bedrijven zonder OR. Zo kunt u de OR gebruiken als instrument voor de visie en mening van uw medewerkers. Constructieve besluitvorming binnen uw organisatie met een groot draagvlak van uw medewerkers zorgt vervolgens voor meer rust in uw organisatie en voor meer werkplezier.

Welk stappen onderneemt u bij instellen van een OR?

 

1. De stemming peilen

Peil de stemming bij uw medewerkers voor het instellen van een ondernemingsraad. Raadpleeg in dat kader de managers of teamleiders en de werkvloer of zij het wenselijk vinden om een OR in te stellen. Is er geen behoefte aan het instellen van een OR, dan doet u er verstandig aan dit te documenteren.

2. OR-verkiezingen organiseren

Voor de beschikbare zetels in de OR organiseert u verkiezingen. Stel een datum voor de verkiezingen vast en creëer een lijst van personen die zich verkiesbaar willen stellen. Vervolgens maakt u deze kandidaten bekend aan de organisatie en laat uw werknemers (als er meer belangstellenden zijn dan zetels) een stem uitbrengen op de verkiesbare personen.

3. Afspraken vastleggen

Zowel het bestuur als de OR zijn gebaat bij een reglement, waarin duidelijk is vastgelegd wat zij van elkaar mogen verwachten. In dit reglement staan afspraken over wat de bevoegdheden van de OR zijn en op welke wijze de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op het beslissingsproces.

4. Aan de slag!

Nu is het tijd om aan de slag te gaan met de verkozen personen op basis van het reglement. Het proces blijft natuurlijk dynamisch en onderhevig aan veranderingen. Ook ten aanzien van het reglement moet in het begin het nodige toegevoegd of verwijderd worden vanwege ervaringen uit de praktijk. Feit is wel dat u een orgaan heeft ingesteld dat als klankbord kan dienen voor de mening van uw werknemers binnen uw organisatie. U kunt de OR dan ook zien als thermometer van uw organisatie die bovendien de kans op het missen van relevante informatie van werknemers of creatieve ideeën reduceert.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over het instellen van een ondernemingsraad of heeft u andere vragen over medezeggenschap binnen uw organisatie? Neem contact op met Jorrit Morra, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Jorrit een e-mail.

Wilt u meer weten over het oprichten van een ondernemingsraad? Neem contact met ons op!

E-mail Jorrit
Portretfoto van Jorrit Morra
Jurist ondernemingsrecht
Bel
0165-531323
Icoon downloaden whitepaper

Ondernemingsraad: rechten en plichten

Weten hoe u een OR opricht? En wat de rechten en plichten zijn?
Download het gratis whitepaper
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu