Het instemmingsrecht van de OR

21 december 2022
Artikel

Voor het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) geldt het kernartikel in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) artikel 27. Hierin staat een opsomming van de voorgenomen besluiten waarvoor u als bestuurder de OR om instemming moet vragen. Een overzicht.

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Vergadertafel

Wanneer is instemming van de ondernemingsraad noodzakelijk?

U heeft de instemming van de ondernemingsraad (OR) nodig om elk voorgenomen besluit te kunnen doorvoeren over vaststelling, wijziging of intrekking van:

 1. Regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling.
 2. Een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling.
 3. Een belonings- of functiewaarderingssysteem.
 4. Een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of re-integratiebeleid.
 5. Een regeling op het gebied van het aanstellings- , ontslag of bevorderingsbeleid.
 6. Een regeling op het gebied van de personeelsopleiding.
 7. Een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling.
 8. Een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk.
 9. Een regeling op het gebied van het werkoverleg.
 10. Een regeling op het gebied van de behandeling van klachten.
 11. Een regeling over het verwerken en beschermen van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen.  
 12. Het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu.
 13. Een regeling voor voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen, als het gaat om alle of een deel van de medewerkers.

Geen instemming door ondernemingsraad?

Stemt de ondernemingsraad niet in met het voorgenomen besluit? Dan kunt u het betreffende besluit dus niet nemen en doorvoeren. Doet u dit toch, dan kan de ondernemingsraad dit besluit nietig verklaren. De OR moet dit schriftelijk doen binnen een maand na haar eigen non-instemming of als die ontbreekt binnen een maand nadat de ondernemingsraad wist dat het besluit zou worden uitgevoerd. Wel kunt u bij gebrek aan instemming vanuit de OR de kantonrechter vragen in te stemmen met het voorgenomen besluit (vervangende instemming). Het instemmingsrecht geldt overigens niet voor regelingen die in een cao uitputtend zijn geregeld.

Meer informatie of advies?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen op het gebied van arbeids- of medezeggenschapsrecht? Neem voor meer advies contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Icoon downloaden whitepaper

Ondernemingsraad: rechten en plichten

Weten hoe u een OR opricht? En wat de rechten en plichten zijn?
Download het gratis whitepaper