Tips voor werken met seizoenskrachten

21 juni 2024
Artikel

Voor horeca- en recreatieondernemers betekent de zomerperiode extra drukte en behoefte aan de inzet van extra medewerkers met een tijdelijk contract. Hoe voorkomt u als werkgever dat het tijdelijke contract onbedoeld een vast contract wordt?

Portretfoto van Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
zomerperiode met seizoenskrachten

De ketenregeling

De wettelijke ketenregeling regelt hoe opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd. Bij meer dan drie tijdelijke contracten of als de totale duur van arbeidsovereenkomsten langer is dan 36 maanden (periodes van inleen inbegrepen), wordt het laatste contract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Er geldt één uitzondering: als er tussen twee tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden zit. Na die lange onderbreking start de ketenreeks opnieuw. 

Seizoensgebonden werk en uitzonderingen 

Er zijn ook uitzonderingen mogelijk op de ketenreeks. Omdat in de horeca seizoensgebonden werk een grote rol speelt, is in de horeca-cao een kortere onderbrekingsperiode van drie in plaats van zes maanden opgenomen. In het arbeidscontract moet dan wel zijn opgenomen dat de medewerker een ‘seizoenskracht’ is. Deze kortere onderbrekingsperiode staat ook in de cao voor de dagrecreatie en de cao voor de reisbranche. De opties ‘uitbreiding van het aantal contracten’ of ‘verlenging van de duur’ zijn er in deze cao’s niet. Een contract voor seizoenswerk in de zomer, een vervolg rond de jaarwisseling en opnieuw in de zomer, leidt door deze kortere doorbrekingsperiode minder snel tot een vast contract.

Late afmelding seizoenskrachten

En wat nu als seizoenskrachten onverwachts tóch niet hoeven te komen, bijvoorbeeld vanwege langdurige regenval? Door een belangrijke uitzondering binnen de horeca-cao geldt voor ’seizoenskrachten klimaat of natuur’ - een subcategorie van de ‘seizoenskracht’ - een andere termijn waarin de werkoproep kan worden afgezegd of gewijzigd. De horeca-cao kent al een kortere termijn van 24 uur in plaats van de wettelijke vier dagen, maar voor deze subcategorie seizoenskrachten  geldt die termijn in zijn geheel niet. Door seizoenskrachten op de juiste manier te typeren en te benoemen in het contract voorkomt u bij een ‘late afmelding’ toch loon verschuldigd te zijn.

Raadpleeg de juiste cao

In de horeca-cao en andere cao’s wordt verduidelijkt wat onder ‘seizoenswerk’ verstaan wordt en of het (alleen) geldt voor bepaalde typen functies en wanneer sprake is van de subcategorie ‘seizoenskracht klimaat of natuur’. Raadpleeg daarom de specifieke cao die van toepassing is op uw onderneming. De exacte regels en uitzonderingen kunnen namelijk variëren en periodiek worden herzien.

Stel tot slot het contract met uw medewerker nauwkeurig en in overeenstemming met de geldende wetgeving en cao-bepalingen op. 

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie of advies over werken met flexibele krachten? Neem contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Inge
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu