Schenkingen doen of krijgen: dit verandert per 2023

28 september 2022
Artikel

Krijgt u een schenking of bent u van plan te gaan schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt verlaagd per 2023. Het is belangrijk om rekening te houden met de nieuwe regelgeving.

Portretfoto van Marloes Brands
Neem contact op met:
Marloes Brands Estate planner en fiscalist
geld schenken

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning geldt voor zowel kinderen als andere verkrijgers. Het bedrag wordt verlaagd van € 106.671 naar € 28.940. De vrijstelling wordt zelfs volledig afgeschaft met ingang van 2024. Met de maatregel wil het kabinet de woningmarkt verbeteren en vermogensongelijkheid verminderen.

Huidige regelgeving schenkingsvrijstelling

Met de huidige regelgeving kan een persoon tussen de 18 en 40 jaar eens in zijn leven per schenker een beroep doen op een verhoogde schenkingsvrijstelling. Dit kan tot een maximum van € 106.671. Deze vrijstelling is een verhoging van de jaarlijkse vrijstelling. De vrijstelling geldt voor zowel giften in de relatie ouder-kind als voor giften tussen derden.

Veranderingen in de schenkingsvrijstelling

Met de verlaging van de schenkingsvrijstelling komt de mogelijkheid om de schenkingen over drie kalenderjaren te spreiden te vervallen. Het gaat dan om schenkingen die voor het eerst in het jaar 2022 worden gedaan. Deze mogen nog worden aangevuld in het jaar 2023, maar niet meer in 2024. Daarnaast kan de besteding van de schenking voor de eigen woning vanaf 2023 niet meer verspreid over meerdere jaren plaatsvinden. Voor schenkingen die in het jaar 2022 zijn gedaan, is de bestedingsmogelijkheid nog wel drie jaar. Concreet houdt dit in dat bij een schenking in 2022 het onbenut gebleven deel van de vrijstelling nog mag worden aangevuld in 2023 en dat het bedrag van de schenking dat nog niet is besteed aan de eigen woning mag worden uitgegeven in het jaar 2024.

Eenmalige schenking

Krijgt u in 2022 een schenking van bijvoorbeeld uw ouders, of wilt u uw kind een schenking doen? Volgens de huidige regelgeving hebben ouders naast de jubelton ook de mogelijkheid om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken. Dit bedrag mag het kind dan vrij besteden. De jubelton wordt in 2023 verlaagd naar ditzelfde vrij besteedbare bedrag. Voor 2023 bedraagt dit € 28.947. Ouders kunnen dit bedrag dan schenken voor de eigen woning of voor vrije besteding. Beide vrijstellingen toepassen kan niet.

Heeft u eerder een beroep gedaan op een verhoogde vrijstelling? Dan kunt u deze niet nogmaals benutten. Dit betekent ook dat wanneer u nu een beroep doet op de vrijstelling voor de eigen woning, u in de toekomst geen gebruik meer kan maken van de algemeen verhoogde vrijstelling van ruim € 28.000.

Meer weten?

Heeft u vragen over schenkingsvrijstellingen, of wilt u geadviseerd worden nu de regelgeving verandert? Onze specialisten helpen u graag. Neem contact op met Marloes Brands, estate planner, via telefoonnummer 040-2942666 of stuur Marloes een e-mail.

Wilt u meer weten over schenkingen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marloes
Portretfoto van Marloes Brands
Estate planner en fiscalist
Bel
040-2942666