Provincie zet Noord-Brabant op het stikstofslot

3 maart 2023
Artikel

Op 1 maart 2023 heeft de provincie Noord-Brabant gemeld dat de aanvragen voor alle vergunningen ten aanzien van stikstof per direct stil komen te liggen. Het gaat hierbij om vergunningen die zijn aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming.

Portretfoto van Britt Nuiten
Neem contact op met:
Britt Nuiten Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Stikstofslot

Europese natuurdoelen

De aankondiging betreft met name projecten die mogelijk significante gevolgen hebben op Natura 2000-gebieden. De Aerius-berekening geeft bij deze projecten een hogere uitkomst dan 0 mol per hectare, op grond waarvan een vergunning benodigd is. De aanleiding van de vergunningsstop ligt in de Natuurdoelanalyses van de Natura 2000-gebieden. Hierin staat dat het niet goed gaat met de natuur in Noord-Brabant en dat de Europese natuurdoelen niet kunnen worden behaald. In een poging om de negatieve gevolgen voor onder andere de leefomgeving en het milieu tegen te gaan, stopt de provincie de vergunningverlening per direct.

Wat wel, wat niet?

De provincie neemt nieuw ingediende aanvragen voor een natuurvergunning voorlopig niet in behandeling. Ook de aanvragen voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, die al zijn ingediend bij de Gedeputeerde Staten van de provincie, komen stil te liggen. Dit betreft ook de vergunningaanvragen die zijn gedaan in het kader van extern salderen of salderen middels de depositiebank. Uitsluitend activiteiten waarbij sprake is van een depositieafname kunnen nog rekenen op een vergunning. Volgens de omgevingsdienst gaat het om ruim honderd aanvragen.

Nog veel onduidelijkheid

Vergunningen worden niet meer verleend, totdat er benodigde maatregelen zijn vastgesteld en de effectiviteit daarvan voldoende zeker is. Per Natura 2000-gebied heeft de provincie maatregelen vastgesteld om de natuur te herstellen. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat de vergunningverlening pas van het slot als de effectiviteit van de maatregelen bekend is. Wanneer dit zal zijn, is moeilijk te zeggen. Wat de provincie bedoelt met ‘het moment dat benodigde maatregelen voldoende geborgd zijn en de effecten van deze maatregelen voldoende zeker zijn’, is onduidelijk en geeft geen concrete tijdsbepaling aan. Doelt de provincie op de theoretische kennis, wanneer de verwachting er is dat deze maatregelen effect zullen hebben? Of moet met onderzoek daadwerkelijk verbetering van de natuur worden aangetoond?

Procedures

Het lijkt erop dat er onderscheid wordt gemaakt tussen het monitoren van de uitvoering van de maatregelen en het monitoren van de effecten ervan. Al met al geeft de provincie niet duidelijk aan wanneer er weer vergunningen worden verleend. Aanvragers gaan dan ook een onzekere tijd tegemoet. De provincie moet aanvragers in ieder geval op de hoogte stellen over het stilleggen van de vergunningverlening en een termijn aangeven, waarbinnen de beschikking wél tegemoet kan worden gezien.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen.  Heeft u vragen over uw eigen situatie naar aanleiding van de kennisgeving van de provincie? Neem contact op met Britt Nuiten, jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu, via telefoonnummer 013-5915143 of stuur Britt een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Britt
Portretfoto van Britt Nuiten
Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Bel
013-5915143
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu