Gemeenschappelijke, centrale of groepsondernemingsraad

1 juli 2022
Artikel

Voor ondernemingen met 50 of meer werknemers geldt dat deze een ondernemingsraad moeten hebben. Een onderneming kan ook onderdeel uitmaken van een groep / concern. Hoe moet daar in het kader van medezeggenschap mee om worden gegaan? 

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
De ondernemingsraad vergadert

Wanneer een gemeenschappelijke ondernemingsraad instellen?

Heeft een ondernemer meerdere ondernemingen. dan moet iedere onderneming een eigen ondernemingsraad (OR) hebben, althans voor zover daar 50 (behoudens cao-uitzonderingen) of meer werknemers werkzaam zijn.

In plaats van verschillende ondernemingsraden voor de verschillende ondernemingen moet een ondernemer één gemeenschappelijke ondernemingsraad instellen, althans alleen wanneer dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Dit criterium geldt als (a) er nog geen ondernemingsraad is ingesteld voor één van de ondernemingen (maar er binnen de groep / concern in totaal wel 50 of meer werknemers zijn), en b) als er één of meerdere ondernemingsraden zijn ingesteld waarvoor de gemeenschappelijke ondernemingsraad in de plaats komt.

Bij de vraag in hoeverre het instellen van een gemeenschappelijke ondernemingsraad bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden gaat het erom of de medezeggenschap meer tot zijn recht zou komen in vergelijking met de situatie waarbij er geen gemeenschappelijke ondernemingsraad is ingesteld. Bovendien geldt dat de ondernemingen gemeenschappelijkheden moeten hebben. Des te meer gemeenschappelijkheden hoe groter de kans dat het instellen van een gemeenschappelijke ondernemingsraad bevorderlijk is. 

Wanneer een centrale ondernemingsraad instellen?

De ondernemer kan ook gehouden worden een centrale ondernemingsraad in te stellen indien en voor zover er meerdere ondernemingsraden zijn ingesteld voor de verschillende ondernemingen.

Het verschil tussen de centrale ondernemingsraad en de gemeenschappelijke ondernemingsraad is dat de centrale ondernemingsraad wordt ingesteld naast de bestaande ondernemingsraden. De gemeenschappelijke ondernemingsraad komt in plaats van de bestaande ondernemingsraden. Ook hier geldt dat de ondernemer tot het instellen van een centrale ondernemingsraad moet overgaan, wanneer dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden.

Des te meer de verschillende ondernemingen met elkaar te maken hebben, in vergelijkbare omstandigheden verkeren of dezelfde leiding kennen, des te groter is de kans dat het instellen van een centrale raad bevorderlijk is voor de medezeggenschap. 

Wanneer een groepsondernemingsraad instellen?

Van een groepsondernemingsraad kan sprake zijn indien en voor zover het de bedoeling is dat in die groepsondernemingsraad de overkoepelende medezeggenschap voor slechts een deel van de ondernemingen van de groep of het concern wordt ondergebracht. 

Afdwingen instellen ondernemingsraad

Indien de ondernemingsraden of andere belanghebbenden menen dat het bevorderlijk is voor de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden om een gemeenschappelijke ofwel centrale ondernemingsraad ofwel groepsondernemingsraad in te stellen dan kan men daartoe een verzoek indienen bij de ondernemer en gaan partijen in overleg. Levert dat niks op dan kan de kantonrechter verzocht worden een uitspraak te doen over het instellen van een dergelijke ondernemingsraad.

Meer informatie of advies?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Mocht u vragen hebben op het gebied van arbeids- of medezeggenschapsrecht, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Icoon downloaden whitepaper

Ondernemingsraad: rechten en plichten

Weten hoe u een OR opricht? En wat de rechten en plichten zijn?
Download het gratis whitepaper