Dit kan een ondernemingsraad met het initiatiefrecht

4 augustus 2022
Artikel

Een ondernemingsraad (OR) heeft een initiatiefrecht. Dit betekent dat de OR zelf onderwerpen kan aandragen richting het bestuur van de onderneming waarover de OR het gesprek wil aangaan.

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Ondernemingsraad in gesprek over iniatiefrecht

Overlegvergadering bestuur onderneming en OR

De ondernemingsraad (OR) kan – net als het bestuur van de onderneming – verzoeken om een zogenoemde overlegvergadering over door hen aangekaarte onderwerpen. Het bestuur en de OR komen vervolgens binnen twee weken na het verzoek bij elkaar. Daarbij moeten wel de redenen voor het verzoek worden opgegeven. Het moet gaan over onderwerpen die de onderneming raken. Vaak zijn dat onderwerpen op het terrein van sociale, organisatorische, financiële en economische zaken, maar het kunnen ook problemen zijn die de ondernemingsraad gesignaleerd heeft. De OR mag zelf onderwerpen aan de orde stellen en hierover voorstellen doen en standpunten innemen.

Initiatiefvoorstel OR

De OR is bevoegd om een initiatiefvoorstel tijdens de overlegvergadering mondeling in te dienen en toe te lichten. Het bestuur  mag daarop ook mondeling in  gaan én mondeling een besluit nemen. Daarnaast heeft de ondernemingsraad de bevoegdheid om buiten de overlegvergadering schriftelijk een initiatiefvoorstel in te dienen. Hierop moet het bestuur vervolgens schriftelijk reageren met een gemotiveerd besluit. Voorwaarde is wel dat in de overlegvergadering over het schriftelijke initiatiefvoorstel wordt gesproken, voordat het bestuur een schriftelijk gemotiveerd besluit neemt. Er bestaat geen beroepsrecht tegen een besluit dat het bestuur neemt, als het gaat om een door de OR uitgeoefend initiatiefrecht.

Initiatiefrecht vaak niet toegepast of vergeten

In de praktijk wordt het initiatiefrecht vaak niet toegepast of de OR vergeet dat zij dat recht hebben. Vaak wordt gewacht totdat het bestuur van de onderneming met een plan komt en om advies of instemming vraagt. Dat kan ook anders. Bijvoorbeeld door als OR actiever te zijn en gebruik te maken van het initiatiefrecht. Toepassing ervan bevordert het gesprek tussen de OR en het bestuur en dient ook het belang van de onderneming. En dát is uiteindelijk het doel van medezeggenschap.  

Meer weten of advies?

Heeft u vragen op het gebied van arbeids- of medezeggenschapsrecht? Neem vrijblijvend contact op met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 06-23343475 of stuur Ralph een e-mail.

Heeft u vragen op het gebied van medezeggenschapsrecht? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Bel
013-4647180
Icoon downloaden whitepaper

Ondernemingsraad: rechten en plichten

Weten hoe u een OR opricht? En wat de rechten en plichten zijn?
Download het gratis whitepaper