Dit kan een ondernemingsraad met het initiatiefrecht

19 juni 2023
Artikel

Een ondernemingsraad (OR) heeft een initiatiefrecht. Dit betekent dat de OR zelf onderwerpen kan aandragen richting het bestuur van de onderneming waarover de OR het gesprek wil aangaan.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Ondernemingsraad in gesprek over iniatiefrecht

Overlegvergadering bestuur onderneming en OR

De ondernemingsraad (OR) kan – net als het bestuur van de onderneming – verzoeken om een zogenoemde overlegvergadering over door hen aangekaarte onderwerpen. Het bestuur en de OR komen vervolgens binnen twee weken na het verzoek bij elkaar. Daarbij moeten wel de redenen voor het verzoek worden opgegeven. Het moet gaan over onderwerpen die de onderneming raken. Vaak zijn dat onderwerpen op het terrein van sociale, organisatorische, financiële en economische zaken, maar het kunnen ook problemen zijn die de ondernemingsraad gesignaleerd heeft. De OR mag zelf onderwerpen aan de orde stellen en hierover voorstellen doen en standpunten innemen.

Initiatiefvoorstel OR

De OR is bevoegd om een initiatiefvoorstel tijdens de overlegvergadering mondeling in te dienen en toe te lichten. Het bestuur  mag daarop ook mondeling in  gaan én mondeling een besluit nemen. Daarnaast heeft de ondernemingsraad de bevoegdheid om buiten de overlegvergadering schriftelijk een initiatiefvoorstel in te dienen. Hierop moet het bestuur vervolgens schriftelijk reageren met een gemotiveerd besluit. Voorwaarde is wel dat in de overlegvergadering over het schriftelijke initiatiefvoorstel wordt gesproken, voordat het bestuur een schriftelijk gemotiveerd besluit neemt. Er bestaat geen beroepsrecht tegen een besluit dat het bestuur neemt, als het gaat om een door de OR uitgeoefend initiatiefrecht.

Initiatiefrecht vaak niet toegepast of vergeten

In de praktijk wordt het initiatiefrecht vaak niet toegepast of de OR vergeet dat zij dat recht hebben. Vaak wordt gewacht totdat het bestuur van de onderneming met een plan komt en om advies of instemming vraagt. Dat kan ook anders. Bijvoorbeeld door als OR actiever te zijn en gebruik te maken van het initiatiefrecht. Toepassing ervan bevordert het gesprek tussen de OR en het bestuur en dient ook het belang van de onderneming. En dát is uiteindelijk het doel van medezeggenschap.  

Meer weten of advies?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen op het gebied van arbeids- of medezeggenschapsrecht? Neem voor meer advies contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

 

Heeft u vragen op het gebied van medezeggenschapsrecht? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Icoon downloaden whitepaper

Ondernemingsraad: rechten en plichten

Weten hoe u een OR opricht? En wat de rechten en plichten zijn?
Download het gratis whitepaper