De rechten van de ondernemingsraad in één overzicht

28 juni 2022
Artikel

Het is goed om te weten welke rechten de ondernemingsraad (OR) heeft. U kunt hier dan op anticiperen bij voorgenomen besluiten en de ondernemingsraad tijdig betrekken bij deze besluiten. Zo voorkomt u problemen achteraf.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Ondernemingsraad

Adviesrecht

Allereerst moet u tijdig advies vragen als het gaat om belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten. Het gaat dan onder andere om reorganisaties, fusies en over grote investeringen.

Instemmingsrecht

Daarnaast moet u de ondernemingsraad tijdig om instemming vragen over voorgenomen besluiten over het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen. Voorbeelden daarvan zijn onder andere werktijden, arbeidsomstandigheden, opleidingen, functiebeoordelingen en ziekteverzuimen. 

Initiatiefrecht

Op het terrein van sociale, organisatorische, financiële en economische zaken mag de ondernemingsraad u voorstellen doen. Voor u over een voorstel beslist, moet u minstens één keer met de ondernemingsraad overleggen. Daarna moet u zo snel mogelijk een schriftelijk besluit nemen.

Recht op informatie

Uitgangspunt is dat de ondernemingsraad recht heeft op alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van zijn taak, zoals informatie over de jaarrekening, het sociaal jaarverslag, de beloningsstructuur en beleidsplannen. Minimaal twee keer per jaar moet er een overlegvergadering plaatsvinden. In bedrijven met meer dan honderd werknemers moet u minstens één keer per jaar een aantal onderwerpen op de agenda zetten, zoals arbeidsvoorwaardelijke regelingen en beloningsafspraken.

Overige bevoegdheden ondernemingsraad

Het staat partijen vrij extra bevoegdheden aan de ondernemingsraad toe te kennen of met elkaar af te spreken. Dat kan overigens ook bij cao zijn gedaan. Controleer of dit ook geldt voor uw cao.

Spreektijd AVA (nv’s)

Bij nv’s heeft de ondernemingsraad spreekrecht tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).

Meer informatie 

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen op het gebied van medezeggenschapsrecht? Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over medezeggenschapsrecht? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Icoon downloaden whitepaper

Ondernemingsraad: rechten en plichten

Weten hoe u een OR opricht? En wat de rechten en plichten zijn?
Download het gratis whitepaper