De invloed van de OR bij verkoop van een bedrijf

20 juli 2021
Artikel

In de Wet op de ondernemingsraden is bepaald dat voor de verkoop van een onderneming (of een deel daarvan) advies moet worden gevraagd aan de ondernemingsraad. Enkele tips om de ondernemingsraad  invloed te geven op het verkoopproces.

Portretfoto van Jorrit Morra
Neem contact op met:
Jorrit Morra Jurist ondernemingsrecht
Mensen met elkaar in gesprek in kantoorruimte

Ondernemingsraad vaak te laat betrokken

De ondernemingsraad (OR) wordt vaak te laat betrokken bij de besluitvorming. Bijvoorbeeld pas op het moment dat er uit de verschillende kandidaten een koper is geselecteerd of als de bestuurder na het uitonderhandelen van de verkoopvoorwaarden een schriftelijke concept koopovereenkomst aan de OR ter goedkeuring voorlegt. Het niet tijdig meenemen van de ondernemingsraad in het verkoopproces kan voor de nodige vertraging zorgen. In dat kader is het dus essentieel om de OR tijdig op de hoogte te brengen en mee te nemen in het proces.

Tips om de OR invloed op het verkoopproces te geven

  1. Stel de ondernemingsraad tijdig op de hoogte van het voornemen tot verkoop.
  2. Vraag aan de OR of zij externe adviseurs wil inschakelen om bij de verkoop te assisteren.
  3. Neem de ondernemingsraad mee in de voortgang van het proces en stel de OR op de hoogte van tussentijdse ontwikkelingen. In de praktijk is het in dit kader verstandig schriftelijke procesafspraken te maken, waarin een planning wordt afgesproken.
  4. Laat de ondernemingsraad mee beslissen en/of kennismaken met de verschillende kopers. Aangezien in een beginstadium de situatie vaak precair is qua geheimhouding, is het mogelijk geanonimiseerde profielen aan de OR te overhandigen. Als er nog twee kandidaten over zijn, kunt u vervolgens een kennismaking arrangeren. De ondernemingsraad heeft dan de mogelijkheid om vragen aan de potentiële kopers te stellen.

Deze tips kunnen zorgen voor een vloeiender verkoopproces dankzij een goede dialoog tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. Dit kan voor beide partijen in de praktijk een ‘win-winsituatie’ opleveren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het betrekken van de ondernemingsraad bij het verkoopproces of heeft u andere vragen over medezeggenschap binnen uw organisatie? Neem contact op met Jorrit Morra, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Jorrit een e-mail.

Meer weten over de invloed van de OR bij verkoop bedrijf? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Jorrit
Portretfoto van Jorrit Morra
Jurist ondernemingsrecht
Bel
0165-531323
Icoon downloaden whitepaper

Ondernemingsraad: rechten en plichten

Weten hoe u een OR opricht? En wat de rechten en plichten zijn?
Download het gratis whitepaper