Basisverzekering zzp’ers een stap dichterbij

3 juli 2024
Artikel

Al geruime tijd speelt de discussie of zzp’ers in situaties van arbeidsongeschiktheid ‘beschermd’ moeten worden via het afnemen van een verplichte verzekering. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel over dit onderwerp. De belangrijkste onderdelen op een rij. 

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Artsen en patiënt

Zelfstandigen zijn in situaties van ziekte vele malen kwetsbaar dan werknemers, voor wie de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft van maximaal twee jaar. Recent ging daarom het wetsvoorstel ‘Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen’ in internetconsultatie. Met het voorstel wil de overheid ook voor de zelfstandig ondernemer een (verplicht) financieel vangnet bieden voor arbeidsongeschiktheid. 

Voor wie?

Het wetsvoorstel verplicht de basisverzekering alleen voor IB-ondernemers, oftewel degenen die winst uit onderneming genieten. Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) geldt de verplichte verzekering niet. Volgens de regering zijn er namelijk vele malen minder onverzekerde, kwetsbare dga’s dan IB-ondernemers.

Duur en hoogte uitkering

De wachttijd van de uitkering bedraagt 52 weken. Dit betekent dat in het eerste ziektejaar het financiële risico nog steeds bij de zelfstandige ligt. Verder geldt dat een uitkering pas wordt toegekend als de zelfstandige niet meer in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Vanaf het tweede ziektejaar ontvangt de zzp’er dan tot maximaal de AOW-leeftijd een uitkering van 70% van de winst uit onderneming vóór arbeidsongeschiktheid. Hierbij geldt het wettelijk minimumloon als ondergrens.

Kosten basisverzekering

De basisverzekering is niet gratis. De zzp’er betaalt 6,5% van de winst uit onderneming aan premie. De hoogte van deze premie is gemaximeerd tot € 195 per maand en is gebaseerd op het wettelijk minimumloon van 2024. Met de hoogte van de premie wordt er een duidelijke koppeling met de uitkering gemaakt. Voor zzp’ers die zich op dit moment nog niet verzekerd hebben tegen arbeidsongeschiktheid, levert dit een aanvullende kostenpost op. De premie is overigens wel fiscaal aftrekbaar.

Private verzekeraar

De wet biedt zzp’ers wel de mogelijkheid hun arbeidsongeschiktheidsrisico bij een private verzekeraar onder te brengen. De belangrijkste voorwaarde daarbij is dat de duur en hoogte van de uitkering minimaal gelijk moet zijn aan die van de publieke verzekering. Verder moet de premie ook gelijk zijn aan die van de publieke verzekering.

Voortgang

Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter internetconsultatie voor. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer het nog goedkeuren. 

Meer informatie of advies?

ABAB  Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u op de hoogte blijven van de meeste recente ontwikkelingen rondom zzp’ers? Neemcontact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu