Wijzigen van begunstiging bij verzekeringen

9 mei 2016
Artikel

Voor zijn overlijden sloot een man een samenlevingscontract af met zijn vriendin. Daarnaast benoemde hij in zijn testament zijn vriendin tot enige erfgenaam. Zijn twee kinderen uit een eerder huwelijk zijn in het testament uitdrukkelijk onterfd. Na het overlijden van de man ontstond er een strijd tussen zijn vriendin en zijn kinderen. Wie heeft recht op de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering van de overleden man?

Portretfoto van René Scharro
Geschreven door:
René Scharroo Senior belastingadviseur
Handtekening onder testament

Na het overlijden van de man blijkt dat hij een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten met een waarde van € 150.000. De begunstiging op de polis is als volgt:

  • De weduwe van de verzekeringnemer. 
  • De kinderen van de verzekeringnemer, ieder voor een gelijk deel. 
  • De erfgenamen van de verzekeringnemer.

Wie is gerechtigd tot uitkering van de polis?

Gerechtelijk oordeel

De verzekeringsmaatschappij stelde in dit geval dat de uitkering aan de kinderen toekwam. De man en zijn vriendin waren niet getrouwd en hadden geen geregistreerd partnerschap. Gelet op de begunstiging en het uitblijven van een weduwe, komt de uitkering daarom toe aan de (onterfde) kinderen. 

De vriendin stelde tegenover de rechter dat uit het testament en het samenlevingscontract duidelijk bleek dat de man niet wilde dat zijn kinderen iets uit zijn vermogen zouden ontvangen. Volgens de rechter zijn de in de polis aangewezen begunstigden bepalend voor wie gerechtigd is tot de uitkering van de verzekering. Dat uit verklaringen en gedragingen van de man bleek dat hij niet zijn kinderen maar zijn vriendin als begunstigde beoogde, doet hier niet aan af.

Begunstigden wijzigen

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering en wilt u de begunstigde(n) van uw verzekeringen wijzigen vanwege een verandering in uw persoonlijke situatie? Houd er dan rekening mee dat het voor de uitkering niet relevant is welke bedoelingen zouden blijken uit uw samenlevingscontract of testament. Bij de uitkering van de verzekering wordt uitsluitend gekeken naar de inhoud van de polissen. Een wijziging van begunstigden moet u daarom schriftelijk melden bij de verzekeraar. In de meeste gevallen kan dit via een speciaal formulier. Alleen de verzekeringnemer zelf kan deze wijziging doorgeven.

Beoordelen

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering en hebben er wijzigingen plaatsgevonden in uw persoonlijke situatie na het afsluiten van de verzekering, laat dan de polisvoorwaarden bekijken door ABAB om te beoordelen of een wijziging van de begunstiging noodzakelijk is.  

Wilt u meer weten over de overlijdensrisicoverzekering? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Scharro
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942603
Download icoon voor de checklist aandachtspunten bij overlijden

Aandachtspunten bij overlijden

Download onze checklist