Belangrijke redenen voor ondernemers om huwelijkse voorwaarden op te stellen

15 maart 2022
Artikel

Sinds 1 januari 2018 trouwt u niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen. Het is echter een misverstand, dat het opstellen van huwelijkse voorwaarden daardoor niet meer nodig is. Zeker als ondernemer kunt u ongewenste gevolgen voorkomen door wél huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Portretfoto van Michelle van Heereveld
Neem contact op met:
Michelle van Heereveld Estate planner en jurist personen- en familierecht
Man en vrouw hand in hand

Wat is er veranderd?

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd, zonder het maken van huwelijkse voorwaarden? Dan is er een algehele gemeenschap van goederen ontstaan. Al het aanwezige vermogen en schulden (op enkele uitzonderingen na) zijn gemeenschappelijk geworden en moeten bij echtscheiding gedeeld worden.

Bent u na 1 januari 2018 getrouwd, zonder het maken van huwelijkse voorwaarden? Dan is er een wettelijke beperkte gemeenschap van goederen ontstaan. De wettelijke beperkte gemeenschap van goederen is niet hetzelfde als het hebben van huwelijkse voorwaarden (waarin elke gemeenschap is uitgesloten).

Beperkte gemeenschap van goederen

Kort gezegd houdt de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen in dat de vermogensbestanddelen en de schulden die voor het aangaan van het huwelijk aanwezig waren gescheiden blijven. Het inkomen en vermogen dat vanaf huwelijksdatum wordt opgebouwd en de schulden die men aangaat, zijn wel gemeenschappelijk en worden bij echtscheiding gedeeld.

Ondernemers opgelet!

Heeft u al een onderneming voordat u trouwt? Dan valt uw onderneming niet in de wettelijke beperkte gemeenschap, omdat het gaat om ‘voorhuwelijks vermogen’. Wel bent u als ondernemer verplicht een redelijke vergoeding te betalen voor de kennis, vaardigheden en arbeid die ten behoeve van de onderneming is ingezet.
Aangezien deze vergoedingsplicht niet erg concreet is, is het voor u als ondernemer erg onduidelijk wat u precies moet betalen. Door huwelijkse voorwaarden op te stellen kunt u meer concrete afspraken maken over deze vergoeding of kunt u de vergoedingsverplichting helemaal uitsluiten/verwijderen.

Richt u een onderneming op nadat u bent getrouwd? Dan valt uw onderneming in de wettelijke gemeenschap. Dit kan ongewenste gevolgen hebben bij een echtscheiding, omdat het ondernemingsvermogen dan gedeeld moet worden. Ook vanuit het oogpunt van uw partner kan dit ongewenste gevolgen hebben als het niet zo goed gaat met de onderneming (bijvoorbeeld ingeval van een faillissement). Deze gevolgen voorkomt u door het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Woonhuiseigenaren opgepast

Bent u eigenaar van een woonhuis? Dan kan het opstellen van huwelijkse voorwaarden onbedoelde gevolgen van de wettelijke beperkte gemeenschap voorkomen. Let in ieder geval op bij de volgende situaties:

  • U en uw partner hebben een woonhuis in eigendom in een andere verhouding dan 50/50. 
  • U en uw partner hebben (voor gelijke delen) een woonhuis in eigendom, maar een van u heeft meer eigen vermogen geïnvesteerd in het woonhuis (bijvoorbeeld bij de aankoop, verbouwing of door aflossing van hypotheekschuld). 
  • U of uw partner heeft een woonhuis in eigendom en het is de bedoeling dat dit woonhuis gemeenschappelijk wordt. 
  • U of uw partner heeft een woonhuis in eigendom, maar u betaalt beiden mee aan de kosten en aflossingen van de financiering daarvan.  

Pensioenopbouwers opgelet

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is geregeld dat gehuwden het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd delen bij een echtscheiding. Sluit dit niet aan bij uw wensen of situatie? Dan moet u in uw huwelijkse voorwaarden andere afspraken maken.

Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een van de echtgenoten in loondienst werkt en pensioen opbouwt bij een pensioenfonds en de andere echtgenoot, als ondernemer op een andere wijze voor zijn/haar oude dag spaart. Op grond van de wet moet enkel het ouderdomspensioen van de niet-ondernemer gedeeld worden bij echtscheiding. Het door de ondernemer geïnvesteerde/opbouwde vermogen blijft buiten beeld. Dit kan leiden tot oneerlijke situaties, die u kunt voorkomen door afspraken te maken in uw huwelijkse voorwaarden.

Laat u adviseren vóór het aangaan van het huwelijk

Laat u altijd adviseren over de gevolgen van een huwelijk voordat u het huwelijk aangaat, zodat de eventuele huwelijkse voorwaarden getekend kunnen worden vóór het aangaan van het huwelijk. Doet u dat niet, dan huwt u automatisch in de wettelijke gemeenschap van goederen. Wilt u later alsnog andere afspraken maken in huwelijkse voorwaarden, dan is dit over het algemeen wel mogelijk maar dit kost meer tijd en geld. Neem contact op met een jurist van ABAB Legal.

Beoordeel uw huwelijkse voorwaarden regelmatig

Bij het opstellen worden uw huwelijkse voorwaarden afgestemd op uw wensen en uw persoonlijke en financiële situatie op dat moment. Door wijzigingen van (fiscale) wetgeving of belangrijke wijzigingen in uw leven en uw wensen, sluiten uw huwelijkse voorwaarden mogelijk niet meer aan bij uw huidige situatie. Denkt u bijvoorbeeld aan de geboorte van kinderen, het starten van/toetreden tot een onderneming, bedrijfsoverdracht, het stoppen van een onderneming of veranderingen binnen uw vermogen. Voorkom ongewenste gevolgen door uw huwelijkse voorwaarden regelmatig te (laten) beoordelen door onze juristen personen- en familierecht

Meer weten?

Wilt u ondersteuning of advies over het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Neem vrijblijvend contact op met Michelle van Heereveld, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 0492-579835 of stuur Michelle een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Michelle
Portretfoto van Michelle van Heereveld
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
013-4647180