Belangrijke redenen voor ondernemers om huwelijkse voorwaarden op te stellen

14 november 2023
Artikel

Het is al een aantal jaren zo dat u niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen trouwt. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden is echter nog steeds erg belangrijk! Lees in dit artikel waarom. 

Portretfoto van Michelle van Heereveld
Neem contact op met:
Michelle van Heereveld Estate planner en jurist personen- en familierecht
Man en vrouw hand in hand

Wat betekent beperkte gemeenschap van goederen?

Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn automatisch de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen en bepaalde rechten en plichten op u van toepassing. Kort gezegd houdt de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen in dat de vermogensbestanddelen en de schulden die voor het aangaan van het huwelijk aanwezig waren gescheiden blijven. Het inkomen en vermogen dat vanaf huwelijksdatum wordt opgebouwd en de schulden die men aangaat, zijn wel gemeenschappelijk en worden bij echtscheiding gedeeld.

Welke regeling passen bij uw huwelijk?

Mogelijk sluiten de standaard regelingen niet aan bij uw situatie en wensen. In dat geval zult u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden moeten opstellen om af te wijken van de wettelijke regels. Het is van belang dat de huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden worden getekend voordat het huwelijk wordt aangegaan.

Ondernemers opgelet!

Heeft u al een onderneming voordat u trouwt? Dan valt uw onderneming niet in de wettelijke beperkte gemeenschap, omdat het gaat om ‘voorhuwelijks vermogen’. Wel bent u als ondernemer verplicht een redelijke vergoeding te betalen voor de kennis, vaardigheden en arbeid die ten behoeve van de onderneming is ingezet.

Leg afspraken goed vast

Aangezien deze vergoedingsplicht niet erg concreet is, is het voor u als ondernemer erg onduidelijk wat u precies moet betalen. Door huwelijkse voorwaarden op te stellen kunt u meer concrete afspraken maken over deze vergoeding of kunt u de vergoedingsverplichting helemaal uitsluiten en verwijderen.

Onderneming gestart nadat u bent getrouwd?

Richt u een onderneming op nadat u bent getrouwd? Dan valt uw onderneming in de wettelijke gemeenschap. Dit kan ongewenste gevolgen hebben bij een echtscheiding, omdat u het ondernemingsvermogen dan moet delen. Ook vanuit het oogpunt van uw partner kan dit ongewenste gevolgen hebben als het niet zo goed gaat met de onderneming (bijvoorbeeld ingeval van een faillissement). Deze gevolgen voorkomt u door het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Pensioenopbouwers opgelet

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is geregeld dat gehuwden het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd delen bij een echtscheiding. Sluit dit niet aan bij uw wensen of situatie? Dan moet u in uw huwelijkse voorwaarden andere afspraken maken.

Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een van de echtgenoten in loondienst werkt en pensioen opbouwt bij een pensioenfonds en de andere echtgenoot, als ondernemer op een andere wijze voor zijn/haar oude dag spaart. Op grond van de wet moet enkel het ouderdomspensioen van de niet-ondernemer gedeeld worden bij echtscheiding. Het door de ondernemer geïnvesteerde/opbouwde vermogen blijft buiten beeld. Dit kan leiden tot oneerlijke situaties, die u kunt voorkomen door afspraken te maken in uw huwelijkse voorwaarden.

Wanneer advies nodig?

Ga zeker een adviesgesprek aan als een van de onderstaande situaties voor u van toepassing is:

  • U bent ondernemer
  • U heeft eigen vermogen geïnvesteerd in uw woonhuis
  • U heeft privévermogen of privéschulden die u privé wilt houden
  • U en uw partner hebben gezamenlijke goederen of vermogen in een andere verhouding dan 50/50
  • U wilt afspraken maken voor het geval u of uw partner minder gaat werken (bijvoorbeeld vanwege de komst van kinderen)
  • U wilt afspraken maken over het delen van pensioen.
  • U wilt afspraken maken voor de situatie bij echtscheiding.

Laat u adviseren vóór het aangaan van het huwelijk

Laat u altijd adviseren over de gevolgen van een huwelijk voordat u het huwelijk aangaat, zodat de eventuele huwelijkse voorwaarden getekend kunnen worden vóór het aangaan van het huwelijk. Doet u dat niet, dan huwt u automatisch in de wettelijke gemeenschap van goederen. Wilt u later alsnog andere afspraken maken in huwelijkse voorwaarden, dan is dit over het algemeen wel mogelijk maar dit kost meer tijd en geld. Neem contact op met een jurist van ABAB Legal.

Beoordeel uw huwelijkse voorwaarden regelmatig

Bij het opstellen worden uw huwelijkse voorwaarden afgestemd op uw wensen en uw persoonlijke en financiële situatie op dat moment. Door wijzigingen van (fiscale) wetgeving of belangrijke wijzigingen in uw leven en uw wensen, sluiten uw huwelijkse voorwaarden mogelijk niet meer aan bij uw huidige situatie. Denkt u bijvoorbeeld aan de geboorte van kinderen, het starten van/toetreden tot een onderneming, bedrijfsoverdracht, het stoppen van een onderneming of veranderingen binnen uw vermogen. Voorkom ongewenste gevolgen door uw huwelijkse voorwaarden regelmatig te (laten) beoordelen door onze juristen personen- en familierecht

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Wilt u ondersteuning of advies over het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Neem vrijblijvend contact op met Michelle van Heereveld, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 0492-579835 of stuur Michelle een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Michelle
Portretfoto van Michelle van Heereveld
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
0492-579835
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu