Waarom het vaak misgaat met de toepassing van algemene voorwaarden

27 maart 2023
Artikel

Heeft u algemene voorwaarden laten opstellen? Uitstekend! Dat is namelijk erg belangrijk en nuttig voor uw onderneming. Het lijkt wel vaak een kunst om deze op de juiste wijze van toepassing te laten verklaren op overeenkomsten die u afsluit.

Portretfoto van Romana Soekarnsingh
Neem contact op met:
Romana Soekarnsingh Jurist ondernemingsrecht
algemene voorwaarden op laptop

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de regels die u als ondernemer, naast de overeenkomst, wilt laten gelden op alle contracten die u afsluit. Deze moeten wel op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard. Het gaat hierbij dus om de ‘algemene’ afspraken die op alle overeenkomsten van toepassing zijn. De meer specifieke voorwaarden, zoals prijs, hoeveelheid en leveringstermijnen worden opgenomen in de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn van groot belang, omdat het op deze wijze voor uw afnemers en u duidelijk is welke rechten en plichten er zijn.

Algemene voorwaarden van toepassing laten verklaren

Om de algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn, moet u de volgende stappen zetten.

  1. De algemene voorwaarden moeten uiterlijk ten tijde van het aangaan van een overeenkomst van toepassing worden verklaard. Neem de verklaring altijd schriftelijk op. Dit is relatief gemakkelijk door in uw offerte op te nemen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat door ondertekening van de offerte de wederpartij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
  2. Vanwege de informatieplicht is het belangrijk dat u de algemene voorwaarden tijdig overhandigt aan de wederpartij. Dit houdt in dat de wederpartij in de gelegenheid moet zijn gesteld om kennis te nemen van de algemene voorwaarden vóór het aangaan van de overeenkomst. U kunt de algemene voorwaarden feitelijk of elektronisch overhandigen. Het eerste wordt in de praktijk vaak niet meer gedaan. Het volstaat om de algemene voorwaarden digitaal als bijlage te versturen. Gaat het om een dienstverlenend bedrijf? Dan geldt er een nog soepeler regime, waarbij een verwijzing naar het webadres waar de algemene voorwaarden geraadpleegd kunnen worden voldoende is. Praktisch gezien is de veiligste en gemakkelijkste manier om de algemene voorwaarden standaard aan een offerte te hechten.
  3. Tot slot moet de wederpartij de algemene voorwaarden aanvaarden. De aanvaarding kan expliciet en stilzwijgend plaatsvinden. Het is voldoende als de wederpartij op de hoogte is dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij hoeft niet de inhoud van deze voorwaarden te raadplegen. In de praktijk reageert de wederpartij vaak niet op de algemene voorwaarden. Niet protesteren tegen de algemene voorwaarden is ook een vorm van aanvaarding. De voorwaarden zijn in dat geval gewoon van toepassing.

Tips: deponeer uw algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel en neem onder de e-mailhandtekening van alle medewerkers en/of algemene e-mailadressen van uw organisatie op dat op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten de algemene voorwaarden van uw bedrijf van toepassing zijn. Plaats hierbij een hyperlink naar het webadres waar uw afnemers de algemene voorwaarden kunnen raadplegen. Door het deponeren bij de Kamer van Koophandel kunnen de algemene voorwaarden te allen tijde door eenieder geraadpleegd worden. Het laatste kan als een extra bevestiging fungeren dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld aan de wederpartij.Als u bovenstaande stappen standaard implementeert in uw bedrijfsvoering en de algemene voorwaarden altijd verstrekt bij het versturen van een offerte, is het zeker geen kunst en zijn deze voorwaarden simpelweg van toepassing op de overeenkomst.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u ondersteuning bij of heeft u vragen over uw algemene voorwaarden?  Neem contact op met Romana Soekarnsingh, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 0165-531358 of stuur Romana een e-mail.  

Wilt u meer weten over uw algemene voorwaarden? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Romana
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu