Het belang van algemene voorwaarden

9 november 2022
Artikel

U kent ze wel: de ‘kleine lettertjes’ die van toepassing zijn als u een contract afsluit. Veel ondernemers hanteren algemene voorwaarden bij de exploitatie van hun bedrijf. Door gebruik te maken van algemene voorwaarden standaardiseert de ondernemer de voorwaarden waaronder hij diensten verricht of goederen levert.

Portretfoto van Jorrit Morra
Neem contact op met:
Jorrit Morra Jurist ondernemingsrecht
contract

Het voordeel hiervan is dat niet bij iedere nieuwe opdracht de voorwaarden opnieuw hoeven te worden opgesteld. In dat kader is het verstandig om als ondernemer algemene voorwaarden hanteren. Een kanttekening is wel dat de wettelijke bepalingen rond de algemene voorwaarden in de rechtspraktijk strikt worden gehanteerd. We zetten de aandachtspunten hierbij voor u op een rij. 

Terhandstelling algemene voorwaarden

Een wederpartij heeft voor het aangaan van een overeenkomst kennis moeten kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Dit wettelijk vereiste noemen we terhandstelling. Er zijn allerlei manieren waarop aan dit vereiste kan worden voldaan. In de praktijk worden de algemene voorwaarden vaak bij de offerte verstrekt. Zijn de algemene voorwaarden niet op een correcte manier ter hand gesteld? Dan zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar en zal een rechter deze bij een geschil buiten beschouwing laten.

Algemene voorwaarden van de hand wijzen

In Nederland geldt ‘the first shot rules’. Dit betekent dat de partij die als eerste naar zijn algemene voorwaarden verwijst, ‘wint’. Wilt u als contractpartij niet akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de wederpartij? Dan moet u deze nadrukkelijk van de hand wijzen. Tekent u de opdrachtbevestiging waarin naar de algemene voorwaarden wordt verwezen en waarbij de algemene voorwaarden op een adequate manier ter hand zijn gesteld? Dan zijn de algemene voorwaarden in beginsel van toepassing verklaard en maken zij onderdeel uit van de overeenkomst. Willen beide partijen dat hun algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn, dan moeten zij dit uitonderhandelen. 

Onredelijk bezwarend

Levert u als ondernemer goederen of diensten aan consumenten? Houd er dan rekening mee dat sommige bepalingen als ‘onredelijk bezwarend’ kunnen worden aangemerkt. De wet kent een zogenaamde zwarte en grijze lijst. Bij de zwarte lijst worden de bepalingen als onredelijk bezwarend aangemerkt. Bij de grijze lijst wordt de bepaling vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Consumenten worden zo beschermd, iets waarmee u met uw algemene voorwaarden rekening moet houden.

Meer informatie

Bij ABAB Legal zijn we graag Van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de aandachtspunten die een rol spelen bij (het opstellen van) algemene voorwaarden? Neem contact op met Jorrit Morra , jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Jorrit een e-mail.

Wilt u meer weten over het opstellen van algemene voorwaarden? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Jorrit
Portretfoto van Jorrit Morra
Jurist ondernemingsrecht
Bel
0165-531323
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu