Voorkom schade bij (plotseling) opzegging duurovereenkomst

19 november 2022
Artikel

Wanneer partijen sinds jaar en dag intensief met elkaar samenwerken, kan onbedoeld een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan zijn. Het kan om meerdere redenen vervelend zijn als deze duurovereenkomst ineens van de één op de andere dag opgezegd wordt. Hoe kunt u een plotselinge opzegging van een duurovereenkomst en de daarmee verbonden schade en discussies voorkomen? 

Portretfoto van Sascha van Telgen
Neem contact op met:
Sascha van Telgen Jurist ondernemingsrecht
Mannen schudden handen bij duurovereenkomst

Als voor een langere periode opeenvolgende prestaties geleverd worden, mogen partijen er op een gegeven moment op vertrouwen dat deze prestaties ook het volgende jaar weer geleverd wordt. Er wordt dan gesproken van een duurovereenkomst. U kunt hierbij denken aan een distributie-, samenwerkings- en licentieovereenkomst, maar ook bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst.

Duurovereenkomsten zonder opzegtermijn

Opzegging van duurovereenkomsten van bepaalde tijd leveren in de praktijk vaak geen problemen op. Het contract eindigt simpelweg op de overeengekomen einddatum en deze kan dan ook niet eerder opgezegd worden. De problemen spelen vaker bij duurovereenkomsten van onbepaalde tijd, zonder opzegtermijn. De voornaamste reden hiervoor is dat partijen bij het aangaan van de overeenkomst gewoonweg nog niet weten dat ze vervolgens langdurig en intensief zullen samenwerken en daarmee onbedoeld een duurovereenkomst zijn aangegaan. Het belang van het maken van duidelijke afspraken over de opzegging van de duurovereenkomst is bij de partijen dan ook nog niet bekend. Wordt de overeenkomst plotseling opgezegd? Dan leidt dit vaak tot (veel) schade aan de zijde van de andere partij. Partijen hebben immers vaak hun bedrijfsvoering op de samenwerking voortvloeiend uit de duurovereenkomst aangepast.

Opzegging duurovereenkomst: schade beperken of vergoeden

Is er sprake van een duurovereenkomst? Dan kan de niet-opzeggende partij mogelijk zijn schade beperken of vergoed krijgen, op grond van de redelijkheid en billijkheid. De niet-opzeggende partij kan bijvoorbeeld bij de rechter betogen dat hij erop mocht vertrouwen dat de relatie ook in de volgende jaren zou blijven bestaan en dat hij daarom gerechtigd is om zijn schade vergoed te krijgen. Daarnaast kan de rechter oordelen dat een opzegtermijn in acht moet worden genomen, ondanks het feit dat partijen dit niet overeengekomen zijn. Of een beroep hierop zal slagen, hangt maar net van de omstandigheden van het geval af. Daarnaast gaan hier vaak vervelende en langdurige discussies aan vooraf.

Zo voorkomt u schade en discussies

Kom bij het aangaan van iedere overeenkomst van onbepaalde tijd (schriftelijk) een opzegtermijn met elkaar overeen of ga een (schriftelijke) overeenkomst van bepaalde tijd aan waar een duidelijke einddatum in opgenomen is. Inventariseer daarnaast welke lopende contracten mogelijk te kwalificeren zijn als een ‘duurovereenkomst’ door de vraag te stellen of de verplichtingen voortvloeiend uit het contract het vrijblijvende karakter hebben verloren. Signaleert u een duurovereenkomst? Zorg er dan voor dat de afspraken omtrent de opzegging schriftelijk vastgelegd worden. Zo voorkomt u schade en discussies. 

Meer weten?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sascha van Telgen, jurist ondernemingsrecht,  via telefoonnummer 073-6465349 of stuur Sascha een e-mail.

Wilt u meer weten over duurovereenkomsten? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Sascha
Portretfoto van Sascha van Telgen
Jurist ondernemingsrecht
Bel
073-6465349
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu