Voorkom risico's door schriftelijke vastlegging

7 januari 2023
Artikel

Door schriftelijke vastlegging zorgt u ervoor dat alle afspraken voor alle partijen duidelijk zijn en dat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Daarmee voorkomt u conflicten en mogelijke rechtszaken 

Portretfoto van Marijke Rombouts
Neem contact op met:
Marijke Rombouts Jurist ondernemingsrecht
Document voor schriftelijke vastlegging

Schriftelijke vastlegging van afspraken

Veel ondernemers leggen niet alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Dit zorgt achteraf vaak voor problemen. Het resultaat: discussies over wie waarvoor verantwoordelijk is en onenigheid over de condities waaronder zaken moeten worden verzorgd of diensten worden geleverd. Ook is het heel moeilijk om bij een rechter of andere officiële instantie uw gelijk te halen als er niets schriftelijk is vastgelegd. Het bindende bewijs ontbreekt dan immers.

Door schriftelijke vastlegging zorgt u ervoor dat alle afspraken voor alle partijen duidelijk zijn en dat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Daarmee voorkomt u conflicten en mogelijke rechtszaken of het betalen van beschikkingsbedragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juristen.

Een voorbeeld

Ondernemer X zag tot voor kort niet het belang in van schriftelijke vastlegging van afspraken. Hij was al jaren een succesvol ondernemer en had nog nooit in zakelijk opzicht problemen gehad met het maken van -enkel- mondelinge afspraken.

Zo had ondernemer X een paar jaar geleden aan ondernemer Y € 200.000 geleend. Ondernemer Y was hem hiervoor zeer dankbaar en zou het bewuste bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Met rente. Maar dat ‘sprak uiteraard voor zich’. Over een terugbetalingstermijn, hoogte van de rente, te verstrekken zekerheden in de vorm van een recht van pand of hypotheek, opeisbaarheid van de lening en overige zaken was niets op papier gezet. Partijen wisten dan ook na enige tijd niet méér dan dat ondernemer X ‘recht had op terugbetaling van een bedrag van € 200.000‘.

Niet lang daarna kreeg ondernemer Y serieuze betalingsproblemen. Het ging niet goed met zijn bedrijf en alle zeilen moesten worden bijgezet om de onderneming te redden van de ondergang. Het mocht echter niet meer baten. Bij de rechtbank werd het faillissement uitgesproken en er werd een curator benoemd om de schuldeisers te voldoen. Ook ondernemer X meldde zich bij de curator. Deze kon uiteindelijk niet meer voor hem betekenen dan de gestelde vordering van € 200.000 ‘meenemen’ op de lijst van concurrente schuldeisers. Als de geldlening op schrift was gesteld en ondernemer X eveneens schriftelijk zekerheden was overeengekomen in de vorm van een recht van pand of hypotheek, dan had hij zich met voorrang kunnen verhalen op bijvoorbeeld een bedrijfspand of de nog aanwezige voorraad. Nu moest ondernemer X zich uiteindelijk, na meer dan anderhalf jaar wachten, tevredenstellen met € 15.000.

Zorg voor een solide overeenkomst

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Zorg ervoor dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd in een solide overeenkomst. Zo voorkomt u op voorhand veel narigheid voor de toekomst! Neem voor meer informatie over schriftelijke vastleggen contact op met Marijke Rombouts via telefoonnummer 013-4647198 of stuur Marijke een e-mail

Wilt u ondersteuning met of advies over schriftelijke vastlegging? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marijke
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu