SBI-codes: heeft uw bedrijf de registratie (nog) volledig op orde?

31 december 2022
Artikel

Met een SBI-code laat u zien wat de activiteit van uw bedrijf is en krijgt u als u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Uw hoofdactiviteit moet als eerste geregistreerd staan. Welke dat is, is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.

Portretfoto van Gaby Ratering
Neem contact op met:
Gaby Ratering Jurist ondernemingsrecht en mediator
SBI-codes controleren

Omdat deze omstandigheden in de loop van de tijd kunnen wijzigen is het van belang om alert te zijn en blijven of de SBI-codes voor uw bedrijf juist zijn en in de juiste volgorde zijn geregistreerd.

Wat zijn SBI-codes?

De Kamer van Koophandel (KvK) registreert bij bedrijfsgegevens in het Handelsregister niet alleen naam, adres en contactgegevens van een bedrijf, maar ook een code waaruit blijkt wat de (belangrijkste) activiteit is. De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) bestaat uit een lijst met economische activiteiten. Het betreft een internationale standaard. Bij de inschrijving van uw bedrijf registreert u uw belangrijkste activiteit als hoofdactiviteit. Zijn er meerdere activiteiten die niet allemaal in één categorie vallen? Dan kunt u kiezen voor maximaal twee SBI-codes voor de nevenactiviteiten.

Waarom is de SBI-code belangrijk?

  • De SBI-code van uw bedrijf is van belang voor de Belastingdienst, die op basis daarvan een sectorcode tekent. Deze sectorcode is van belang bij het vaststellen van (een deel van) de premies werknemersverzekeringen en voor pensioenfondsen. Het kan zijn dat u door de sectorcode verplicht onder de werking van een bepaald pensioenfonds valt.
  • Banken toetsen bij de aanvraag voor een bankrekening ook of de SBI-code in overeenstemming is met de activiteit waarvoor u de bankrekening wilt gebruiken. Voorbeeld: gebruikt u bij de oprichting van een holding en werk-bv bij de werk-bv per ongeluk de SBI-code van de holding? Dan kan de bank de aanvraag voor de bankrekening en/of financiering niet met succes in behandeling nemen.
  • Bij het aanvragen van (landbouw)subsidies wordt getoetst of de aanvrager werkzaam is in de sectoren die op basis van SBI-code daarvoor in aanmerking komen. Valt u met uw (hoofd)activiteit niet binnen het bereik van de regeling? Dan is dat van invloed op de hoogte van de uitkering of wordt de aanvraag afgewezen.

De SBI-code is ook veelvuldig in het nieuws geweest, omdat deze bepalend was of een onderneming in aanmerking kwam voor de bijzondere overheidssteunmaatregelen in verband met de economische gevolgen van Covid-19, zoals TVL en TOGS. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelde deze aanvragen.

Tot voor kort stelde RVO dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de geregistreerde SBI-codes volledig bij de ondernemer ligt. Eerder dit jaar is echter in een procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) overwogen dat ondernemers ten onrechte niet in aanmerking kwamen voor de TVL-regeling, omdat de SBI-code niet overeenkwam met de werkelijke activiteiten. RVO mocht, zo luidde het oordeel, niet zomaar uitgaan van de geregistreerde hoofdactiviteit, maar ook tegenbewijs van de ondernemer toestaan.

Blijf periodiek uw SBI-code controleren

Er is veel geschreven over deze uitspraken. Het blijft belangrijk dat u als ondernemer periodiek nagaat of de geregistreerde activiteiten in het handelsregister nog steeds in overeenstemming zijn met de feiten en omstandigheden op uw bedrijf. Dat het CBb ondernemers ontziet bij een gebrek in de registratie, zegt iets over de bijzondere periode waarin veel ondernemers hebben verkeerd en nog verkeren. Het blijft echter belangrijk dat u als ondernemer periodiek nagaat of de geregistreerde activiteiten in het handelsregister nog steeds in overeenstemming zijn met de feiten en omstandigheden op uw bedrijf.

Meer informatie of advies?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over de correcte inschrijving in het handelsregister? Neem contact op met Gaby Ratering, jurist ondernemingsrecht en mediator, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Gaby een e-mail.

Wilt u meer weten over de registratie van SBI-codes? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Gaby
Portretfoto van Gaby Ratering
Jurist ondernemingsrecht en mediator
Bel
06-51813397
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu