Locatiecheck: wat kunnen wij voor u doen?

6 december 2022
Artikel

Veel ondernemers willen een locatiecheck laten uitvoeren. Bijvoorbeeld om te onderzoeken wat het bedrijf kan doen in het kader van herontwikkeling. Het doel van een locatiecheck is om planologische (on)mogelijkheden voor de betreffende locatie in kaart te brengen. Zo kunt u de koers voor de toekomst uitstippelen. ABAB Legal kan u hierbij ondersteunen. Uw voordeel: inzicht en advies op maat en houvast voor toekomst.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
Twee mensen bespreken de locatiecheck

Stappenplan locatiecheck

Onze juristen starten met een bureaustudie waarbij het bestemmingsplan en de omgeving worden bekeken. Vervolgens gaan wij samen met u om tafel en bespreken de wensen voor de toekomst. Passen uw wensen in het bestemmingsplan? Wat zijn onder andere de planologische (on)mogelijkheden, bijvoorbeeld ruimte voor ruimte en staldering? En wat zijn de bijbehorende kansen en risico’s? Op basis van de bureaustudie en het gesprek maken wij een plan van aanpak, inclusief investering.

Bestemmingsplan

Op basis van luchtfoto’s en kadastrale gegevens wordt in kaart gebracht wat de feitelijke situatie is op het bedrijf. Als inzichtelijk is hoe de feitelijke situatie in elkaar steekt, wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor wat betreft het gemeentelijk beleid. Er wordt een analyse gedaan van het bestemmingsplan, afhankelijk van de wensen. Dit varieert van een algehele locatiecheck tot specifieke verzoeken over wat de beste opties zijn in het kader van herontwikkeling.

Enkele voorbeelden van verzoeken die wij op dagelijkse basis krijgen:

  • Een veehouder die zijn lege stallen wil gebruiken voor het realiseren van opslag, recreatie of kantoorruimte.
  • Wat voor (soort) bedrijven er gevestigd kunnen worden binnen de bestemming en de gestelde eisen.
  • Bestemmingsplanwijzigingen, zoals omschakeling naar andere bedrijfsactiviteiten, een boerderijsplitsing of de bestemming wijzigen naar wonen bij bedrijfsbeëindiging.
  • Een tweede bedrijfswoning op locatie.
  • Welke teelt ondersteunende voorzieningen toegestaan zijn op de locatie.
  • Of er een vergunning noodzakelijk is voor een bepaalde activiteit.
  • Het ontwikkelen van een Ruimte-voor-Ruimte woning of landgoed.

Provinciaal beleid

Als het bestemmingsplan geen oplossing biedt, wordt er gekeken naar het provinciaal beleid. Het provinciaal beleid kan mogelijk ruimte bieden voor een bepaalde ontwikkeling. Er wordt een juridische analyse uiteengezet die gekoppeld is aan de feitelijke situatie op het bedrijf. Op basis hiervan wordt bepaald wat er allemaal mogelijk is en of het past binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid.

Er kunnen verschillende aspecten een rol spelen, bijvoorbeeld als de locatie in of nabij Natura-2000 gebieden of in een gebied waar de Groenblauwe waarde ligt. Voor dergelijke situaties kunnen strikte beperkingen gelden waar het in sommige gevallen noodzakelijk is om een bepaalde ontwikkeling te compenseren. Soms is het noodzakelijk om bijvoorbeeld de landschappelijke kwaliteit te verbeteren om een bepaalde wens of activiteit te kunnen verwezenlijken. Op dit moment zijn er relatief veel stoppende ondernemers die hun locatie willen her ontwikkelen. Hierbij is een veel gestelde vraag of het mogelijk is om een nieuwe (burger)woning middels de Ruimte-voor-Ruimte regeling op het perceel te ontwikkelen of zelfs een landgoed! Hier zijn strikte eisen aan verbonden.

Locatiecheck ABAB Legal

Wat kan ABAB voor u betekenen?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. ABAB Legal kan u helpen in diverse fases van uw bedrijfsvoering: als sparringpartner, gesprekken met de ondernemer (en gezin), in kaart brengen van scenario’s en als bewaker van het proces. Wij kunnen uw wensen, behoeften en ervaringen onderzoeken.

Neem voor meer informatie of advies contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over een locatiecheck? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu