Wet beperkte gemeenschap van goederen: wat betekent dit voor uw onderneming?

5 juni 2023
Artikel

Trouwde u na 1 januari 2018? Dan geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. De wet houdt in dat enkel de bezittingen en schulden die vóór uw huwelijk van u samen waren, en de toekomstige bezittingen en schulden, in de gemeenschap van goederen vallen. Wat betekent dit voor u en uw onderneming?

Portretfoto van Linda Pijpers
Neem contact op met:
Linda Pijpers Estate planner en jurist personen- en familierecht
opstellen huwelijkse voorwaarden

Als uw onderneming tot het voorhuwelijks vermogen behoort

Had u al een onderneming voor uw huwelijk? Dan behoort uw onderneming tot uw privévermogen. U kunt er echter voor kiezen om uw inkomen laag te houden door winst uit uw onderneming te reserveren. Omdat het inkomen dat u vanaf uw huwelijksdatum opbouwt tot de beperkte gemeenschap van goederen behoort en dus gemeenschappelijk is, is hierover een artikel in de wet opgenomen (artikel 1:95a van het BW). Op grond van dit artikel moet uw onderneming, die buiten de beperkte gemeenschap valt, een redelijke vergoeding betalen aan de gemeenschap voor de kennis, vaardigheden en arbeid die uw echtgenoot aan de onderneming heeft besteed. Op die manier wordt er tegemoet gekomen aan het uitgangspunt dat het inkomen vanaf de huwelijksdatum tot de beperkte gemeenschap van goederen behoort. Deze regel geldt voor een eenmanszaak, besloten vennootschap en personenvennootschap (vof).

Maar wat wordt onder een redelijke vergoeding verstaan? Dit is niet bepaald en kan dus tot veel onduidelijkheid leiden. Voor u is het daarom raadzaam om huwelijkse voorwaarden op te stellen voorafgaand aan uw huwelijk. Hierin kunt u concrete afspraken over deze vergoeding maken of deze verplichting zelfs helemaal uitsluiten.

Wanneer uw onderneming tijdens het huwelijk is opgericht

Uw onderneming behoort tot de beperkte gemeenschap van goederen als uw onderneming tijdens het huwelijk is opgericht. Een uitzondering hierop is de personenvennootschap. In een oud arrest van de Hoge Raad is namelijk bepaald dat een vennootschapsaandeel een dusdanig verknocht goed is en dat deze daarom  buiten de destijds algehele gemeenschap van goederen viel.

Ook de huidige beperkte gemeenschap van goederen maakt een uitzondering voor verknochte goederen. Hierdoor behoort uw aandeel in een personenvennootschap, die tijdens uw huwelijk is opgericht, toch tot uw privévermogen.

Op deze situatie is artikel 1:95a van het BW echter niet van toepassing. Gelet op genoemde uitspraak van de Hoge Raad moet namelijk de gehele waarde van het aandeel aan de gemeenschap vergoed worden in plaats van slechts een redelijke vergoeding. Deze regel is dus veel ruimer en er wordt met de redelijkheid geen rekening gehouden.

Huwelijkse voorwaarden

Voor u is het belang van het opstellen van huwelijkse voorwaarden erg groot. Wees hier daarom op bedacht voor het geval u tijdens uw huwelijk een onderneming opricht, maar ook als u voor uw trouwen al een onderneming had.

Meer weten?

De wet kan veel vragen bij u oproepen. Wilt u meer informatie over het opstellen van huwelijksvoorwaarden? Neem contact op met Linda Pijpers, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 0485-561325 of stuur Linda een e-mail.

Wilt u meer weten over het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Linda
Portretfoto van Linda Pijpers
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
0485-561325