Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen: en uw koophuis?

26 september 2022
Artikel

Gaat u trouwen op basis van gemeenschap van goederen, dan blijft het vermogen dat u had voorafgaand aan uw huwelijk tot uw privévermogen behoren. Wilt u de woning die u of uw partner voorafgaand aan uw huwelijk privé in eigendom had, tot het gezamenlijke vermogen laten behoren? Dan kunt u dit alleen regelen via huwelijkse voorwaarden.

Portretfoto van Maartje Nolte
Neem contact op met:
Maartje Nolte Estate planner en jurist personen- en familierecht en MfN register mediator
twee mensen trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

Uw woonhuis gemeenschappelijk maken

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat uw voorhuwelijkse vermogen, alles dat u in eigendom had voorafgaand aan het huwelijk, tot uw privévermogen blijft behoren na het huwelijk. Alleen datgene dat u aankoopt tijdens uw huwelijk valt in de beperkte gemeenschap van goederen. Ook de hypotheek (of andere schulden) die u bent aangegaan voorafgaand aan uw huwelijk blijft privé.  Wilt u dat de woning die u of uw partner voorafgaand aan uw huwelijk privé in eigendom had, tot het gezamenlijke vermogen gaat behoren? Dan zijn er huwelijkse voorwaarden nodig om dat te kunnen regelen. Afwijken van het wettelijke regime is veelal mogelijk, maar blijf alert voor de eventuele fiscale gevolgen die dit kan hebben.

Is een vermogensverschuiving een belaste schenking?

De staatssecretaris van Financiën geeft aan dat het instituut huwelijk niet is bedoeld om enkel fiscaal vriendelijk met vermogensbestanddelen te kunnen schuiven, maar gericht is op het aangaan van een liefdevolle verbintenis. Om die reden zijn er dan ook spelregels verbonden aan het al dan niet gemeenschappelijk maken van vermogensbestanddelen. Voldoet u niet aan deze spelregels? Dan is er sprake van een belaste schenking aan uw echtgenoot. Het uitgangspunt is dat er géén sprake is van een schenking als vermogen door het aangaan van een huwelijk gemeenschappelijk wordt.

Eventuele toekomstige vermogensbestanddelen kunnen onderdeel gaan uitmaken van de beperkte gemeenschap, waardoor er nog geen sprake is van een zogenoemde voltooide vermogensverschuiving. Tijdens het huwelijk kunnen er allerlei vermogensverschuivingen plaatsvinden, waardoor er bij het aangaan van de verbintenis geen bepaalbare bevoordeling bestaat voor een van de aanstaande echtgenoten. Als er een beperkte gemeenschap wordt aangegaan ten aanzien van één goed, bijvoorbeeld het woonhuis van een van de echtgenoten, dan is de bevoordeling wel degelijk bepaalbaar. Een dergelijke afspraak leidt dan ook tot heffing in de schenkbelasting. Het is daarbij niet van belang of u het woonhuis voorafgaand aan uw huwelijk of tijdens uw huwelijk in de beperkte gemeenschap laat vallen.

Een voorbeeld. Een man heeft een woonhuis in eigendom en zijn vrouw verkoopt haar woning, omdat ze gaan trouwen. Ze willen samen een nieuw begin maken en gaan samenwonen in de woning van de man. Ze willen een gezamenlijk huishouden opbouwen en willen de kosten samen dragen. De woning blijft op basis van het huidige huwelijksvermogensrecht tot het privé vermogen van de man behoren, maar dat sluit niet aan bij de wensen. Een gemeenschap van goederen vinden ze (misschien) te verstrekkend. De woning gezamenlijk maken kán via huwelijkse voorwaarden. Het is belangrijk dat dit goed wordt geformuleerd, omdat er anders sprake kan zijn van een schenking. De man ‘geeft’ immers de helft van zijn woonhuis aan zijn aanstaande echtgenote.

Overige vermogensbestanddelen

Dit geldt ook voor andere vermogensbestanddelen, zoals een effectenrekening. Of er sprake is van een ‘voltooide vermogensverschuiving’ en dus van een schenking, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Meer weten?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u huwelijksplannen en worstelt u met het inrichten van uw eventuele huwelijkse voorwaarden? Laat u dan adviseren door een specialist in het huwelijksvermogensrecht. Neem contact op met Maartje Nolte, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 076-5438062 of stuur Maartje een e-mail.

Meer weten over trouwen in beperkte gemeenschap van goederen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Maartje
Portretfoto van Maartje Nolte
Estate planner en jurist personen- en familierecht en MfN register mediator
Bel
076-5438062
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu