Schenken en nalaten aan de kinderen van uw partner

2 januari 2024
Artikel

In Nederland zien we steeds meer samengestelde gezinnen. Twee geliefden vormen samen een nieuw gezin. En daar zijn kinderen uit een eerder partnerschap bij betrokken. Niet gek dat daar steeds meer vragen over ontstaan. Ook bij ondernemers in deze situatie. Kunt u als ondernemer schenken en nalaten aan de kinderen van uw partner?

Portretfoto van Marloes Brands
Neem contact op met:
Marloes Brands Estate planner en fiscalist
Gezin op de bank

Kan ik schenken aan het kind van mijn partner?

Het antwoord is: Ja. U kunt schenken aan de kinderen van uw partner. Sterker nog… u kunt schenken aan iedereen. De vraag die wellicht interessanter is: kunt u belastingvrij schenken aan de kinderen van de partner? Ook dat antwoord is ja.

Elk jaar kunnen ouders een bepaald bedrag belastingvrij aan hun kinderen schenken. In 2024 bedraagt die vrijstelling € 6.633. Deze jaarlijkse vrijstelling geldt niet alleen voor eigen kinderen, maar dus ook voor stiefkinderen.

Let op! Ouders kunnen deze vrijstelling maar éénmaal per jaar benutten en partners worden voor de berekening van de schenkbelasting als één en dezelfde persoon aangemerkt. Samen mag u dus in totaal  € 6.633 belastingvrij schenkenU kunt ook de eenmalige verhoogde vrijstelling (in 2024 € 31.813 of € 66.268 ten behoeve van een studie) aan een stiefkind doen.

Kan ik nalaten aan het kind van mijn partner?

Ook deze vraag kan bevestigend beantwoord worden. U kunt de kinderen van uw partner betrekken in uw nalatenschap. Dit is niet automatisch geregeld, ook niet als u en partner gehuwd zijn. U zult dus een testament moeten maken als u iets aan uw stiefkind wilt nalaten.

Voor wat betreft de erfbelasting gelden stiefkinderen dezelfde regels als voor kinderen. Een gedeelte van hun verkrijging is vrijgesteld (in 2024 €31.918) en over de rest betalen ze gedeeltelijk 10% en gedeeltelijk 20% erfbelasting.

Let op! De vrijstelling van erfbelasting geldt wel voor ieder van (stief)ouders. Dus zowel u als uw partner kunnen een gedeelte onbelast aan het betreffende kind nalaten.

Schenken aan een stiefkind in het kader van de bedrijfsoverdracht?

Schenkt u ondernemingsvermogen of laat u dat na? Dan kunt u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Voor de schenking/erfenis gelden hoge belastingvrijstellingen, als u voldoet de voorwaarden. Ook deze regelingen kunnen worden benut door (stief)ouders en (stief)kinderen.

Wat is een stiefkind?

Een stiefkind is volgens de Successiewet het kind van de partner waarmee u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Het kind van de partner waarmee u samenwoont – zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt onder bepaalde voorwaarden ook aangemerkt als stiefkind. Die voorwaarden zijn:

  • u staat langer dan vijf jaar op hetzelfde woonadres ingeschreven als uw partner; óf
  • u staat op hetzelfde adres ingeschreven én hebt twee jaar voor de schenking, dan wel zes maanden voor het overlijden, een notarieel samenlevingscontract afgesloten.

Schenken en nalaten door grootouders

Voor grootouders geldt in principe hetzelfde. Ook zij kunnen schenken en nalaten aan hun stiefkleinkinderen. Voor stiefkleinkinderen gelden dezelfde voorwaarden als voor kleinkinderen.

Grootouders kunnen jaarlijks een bedrag (in 2024 € 2.658) belastingvrij schenken aan een kleinkind of stiefkleinkind. Grootouders kunnen ook ieder een belastingvrij bedrag (in 2024 € 25.187) nalaten aan een kleinkind of stiefkleinkind.

Meer informatie over schenken?

Bij ABAB Legal zijn we graag Van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u geadviseerd worden over de mogelijkheden en gevolgen met betrekking tot schenken en nalaten aan (stief)kinderen? Onze juristen en belastingadviseurs van Estate planning denken graag met u mee. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met Marloes Brands, estate planner, via telefoonnummer 040-2942666 of stuur Marloes een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Marloes
Portretfoto van Marloes Brands
Estate planner en fiscalist
Bel
040-2942666
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu