Bedrijfsopvolgingsregeling: mogelijkheden om een bedrijfsoverdracht te herroepen?

4 december 2023
Artikel

In dit artikel onderzoeken we de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling onder Nederlands recht, evenals de mogelijkheid om deze regeling te herroepen.

Portretfoto van Nicole van den Oever
Neem contact op met:
Nicole van den Oever Estate planner en jurist personen- en familierecht
Man en vrouw lopen door de gang van een kantoor

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een belangrijk fiscaal instrument dat in Nederland wordt toegepast om de overdracht van familiebedrijven te vergemakkelijken en te bevorderen. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voorziet in een gunstige fiscale behandeling van vermogensoverdracht binnen familiebedrijven. Dit bevordert de continuïteit van deze ondernemingen.

Voordeel bedrijfsopvolgingsregeling: vermindering schenk- en erfbelasting

De bedrijfsopvolgingsregeling is vastgelegd in de Successiewet 1956 en heeft als doel om de heffing van schenk- en erfbelasting bij de overdracht van een onderneming (binnen de familie) te verminderen of zelfs volledig te voorkomen. Het belangrijkste voordeel van de regeling is dat een gedeelte van het ondernemingsvermogen wordt vrijgesteld van schenk- of erfbelasting.

Toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling

Om in aanmerking te komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo stelt de inkomstenbelasting dat er sprake moet zijn van een onderneming. Dit kan zowel een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma als een bv zijn.

Percentage vrijstelling schenk- of erfbelasting

Het percentage van de vrijstelling varieert afhankelijk van de waarde van het ondernemingsvermogen. Voor de eerste € 1.325.253 (2024) aan ondernemingsvermogen geldt een 100% vrijstelling. Voor alles boven deze grens geldt een gedeeltelijke vrijstelling van 83%. Overigens is deze regeling nog geldig. De criteria voor de toepassing van de Bedrijfsopvolgingsregeling worden in de toekomst hoogstwaarschijnlijk strikter.

Bedrijfsopvolgingsregeling soms teruggedraaid

Hoewel de Bedrijfsopvolgingsregeling een gunstige fiscale behandeling biedt, kan het voorkomen dat de overnemende partij na een bedrijfsoverdracht alsnog niet voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstelling kan alsnog (gedeeltelijk) niet van toepassing zijn als de onderneming binnen vijf jaar na de bedrijfsopvolging wordt gestaakt of als de onderneming failliet gaat. In deze gevallen wordt de eerder verkregen vrijstelling teruggedraaid en kan er alsnog schenk- of erfbelasting verschuldigd zijn.

Herroepingsmogelijkheden bedrijfsopvolgingsregeling

Het opnemen van een herroepingsclausule kan dus voordelen bieden in situaties waarin bepaalde risico's of onzekere omstandigheden aanwezig zijn bij de bedrijfsoverdracht. Bij veranderingen in de marktomstandigheden is het raadzaam om een herroepingsclausule op te nemen. Soms kunnen er zich veranderingen voordoen in de markt, in de economische omstandigheden of vanwege overheidsmaatregelen die van invloed zijn op de waarde of levensvatbaarheid van het bedrijf. In dergelijke gevallen kan een herroepingsclausule de partijen beschermen door hen de mogelijkheid te bieden om de overdracht te herzien of te herroepen.

Wees zorgvuldig en volledig

Het is belangrijk om de herroepingsclausule zorgvuldig op te stellen en duidelijke voorwaarden en procedures vast te leggen voor het uitoefenen van het herroepingsrecht. Dit om mogelijke geschillen of misverstanden tussen partijen te voorkomen. Het is raadzaam om bij het opstellen van een herroepingsclausule juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de clausule in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving en de specifieke behoeften en omstandigheden van de bedrijfsoverdracht.

Meer informatie?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en aandachtspunten bij een bedrijfsoverdracht?
Onze juristen personen- en familierecht helpen u hier graag bij. Neem voor meer informatie of advies contact op met Nicole van den Oever, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 013-4647143 of stuur Nicole een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Nicole
Portretfoto van Nicole van den Oever
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
013-4647143
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu