Praktijkvoorbeeld: recht hebben, krijgen én halen

25 april 2022
Artikel

U kent vast het gevoel: vinden dat u in uw recht staat. Soms gebaseerd op emoties, soms op feiten. Maar vinden dat u in uw recht staat, betekent nog niet dat u van de rechter gelijk krijgt. Een praktijkvoorbeeld.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
Uitspraak rechter

De casus: onbetaalde factuur

Stel: u heeft een opdracht uitgevoerd voor een klant, maar die weigert de factuur te betalen. U stapt naar een juridisch adviseur om de openstaande vordering te innen. De juridisch adviseur stelt vast dat uw dossier tegen deze klant op orde is. Zo heeft u een ondertekende opdrachtbevestiging, toepasselijke algemene voorwaarden, een onderbouwde factuur, een aantal betalingsherinneringen en een aanmaning die voldoet aan de wettelijke eisen. De juridisch adviseur probeert nog één keer de klant ertoe te bewegen vrijwillig te betalen. Op de laatste incassobrief wordt echter niet gereageerd. Helaas, u moet een procedure starten tegen deze klant. U kunt nog overwegen het factuurbedrag af te laten boeken en uw verlies te nemen, maar het factuurbedrag van € 20.000 is daarvoor toch echt te hoog. U besluit naar de rechter te stappen.

Vonnis

Uw juridisch adviseur stelt, in overleg met u, een dagvaarding op waarin u naast het factuurbedrag ook  de contractuele of wettelijke (handels)rente vordert en de juridische kosten. Deze dagvaarding wordt uitgebracht door de deurwaarder en persoonlijk overhandigd aan de klant. De klant laat het er niet bij zitten en voert verweer in de procedure. Hij is het oneens met de hoogte van de factuur, omdat u uw opdracht niet deugdelijk zou hebben uitgevoerd. Er wordt dan ook een uitgebreide conclusie van antwoord (= verweer) ingediend door de advocaat van de klant. Op de zitting (die volgt na dagvaarding en conclusie van antwoord) worden beide partijen uitvoerig ondervraagd door de rechter. Tijdens de zitting probeert u er nog uit te komen met de klant, maar dat mislukt. Er zit niets anders op dan de rechter te vragen vonnis te wijzen.

Incasseren

Een aantal weken later wordt u gebeld door uw juridisch adviseur. Goed nieuws: u heeft de zaak gewonnen en alle vorderingen zijn toegewezen. Uw klant heeft aangegeven niet in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. Mooi, denkt u. Maar hoe nu verder? De klant moet immers nog wel uitvoering geven aan het vonnis en dus betalen. Al snel wordt duidelijk dat de klant niet van plan is het vonnis na te komen. Hij weigert betaling. Daarop besluit u in overleg met uw juridisch adviseur te onderzoeken hoe u de klant kunt dwingen tot nakoming van het vonnis. Daarvoor moet u eerst onderzoeken of er bij deze klant überhaupt verhaalsmogelijkheden zijn. Zijn die er niet? Dan kunt u niet eens incasseren.

Gelukkig zijn er afdoende verhaalsmogelijkheden en u besluit beslag te laten leggen op de woning van uw klant, zijn auto, inventaris en bankrekening. Enkele weken later blijkt dat uw beslagen doel hebben getroffen en dat het vonnis kan worden voldaan uit het beslag van de bankrekening van de klant.

In dit praktijkvoorbeeld liep het goed af. Maar vaak is dit niet zo, omdat de wederpartij achteraf simpelweg geen verhaalsmogelijkheden biedt. Realiseer uzelf dus altijd dat uw recht hebben en krijgen nog niet betekent dat u uw recht ook altijd weet te halen.  

Meer informatie of advies

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van procederen in uw situatie? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465348 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John