Opzegtermijnen en -gronden van 290-bedrijfsruimte

6 december 2023
Artikel

De huurder van een 290-bedrijfsruimte heeft relatief veel huurdersbescherming. Dit uit zich in de looptijd van de overeenkomst en de beperkte opzeggingsmogelijkheden. De huurovereenkomst van 290-bedrijfsruimten wordt in de regel aangegaan voor twee perioden van elk vijf jaar. Daarna wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij partijen anders overeenkomen. De wet voor de verhuur van 290-bedrijfsruimte hanteert dan ook strenge regels voor de opzeggingstermijn en -gronden. Wij lichten deze voor u toe.

 

Portretfoto van Sascha van Telgen
Neem contact op met:
Sascha van Telgen Jurist ondernemingsrecht
bedrijfspand

Opzeggen tegen het eind van eerste vijf jaren

Als de verhuurder de huurovereenkomst wil opzeggen tegen het einde van de eerste vijf jaar, kan dit enkel in het geval van slechte bedrijfsvoering door de huurder of als de verhuurder de bedrijfsruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik. De verhuurder moet de overeenkomst per aangetekende brief of exploot opzeggen en hierin de opzeggingsgrond vermelden. De huurder moet met de opzegging instemmen. Doet hij dat niet, dan beslist de kantonrechter. 

Opzeggen tegen het eind van tweede periode van vijf jaar

Als meer dan vijf jaar, maar minder dan tien jaar is verstreken, kan de verhuurder de overeenkomst pas opzeggen tegen het einde van deze tien jaar. Naast op grond van de eerder vermelde opzeggingsgronden, kan de verhuurder de huurovereenkomst ook opzeggen als de huurder een redelijk aanbod voor een nieuw huurcontract weigert of als de verhuurder over wil gaan tot het aanpassen van de bestemming van het verhuurde aan het geldende bestemmingsplan. Als de huurder niet instemt met de opzegging, beslist de kantonrechter. Als de rechter beslist dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de aangevoerde opzeggingsgrond van de verhuurder, dan bestaat nog een ‘vangnet’-regeling in de vorm van een belangenafweging door de rechter. Als de verhuurder bij de opzegging heeft aangevoerd dat zijn belangen, die tot het gebruik van de opzeggingsgrond hebben geleid, zwaarder wegen dan het belang van de huurder bij voortzetting, dan maakt de rechter een afweging tussen deze belangen. Tot slot kan de kantonrechter aan de huurder een vergoeding toewijzen voor verhuis- en inrichtingskosten. Deze moet dan door de verhuurder worden betaald.

Opzeggen na meer dan tien jaar

Als meer dan tien jaar is verstreken en er verlenging voor een bepaalde termijn is overeengekomen, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen tegen het eind van de overeengekomen huurtermijn, met inachtneming van de opzegtermijn van tenminste één jaar. Ook in dit geval moet de verhuurder een beroep doen op één van de vier grondslagen en eventueel de belangenafweging. Als meer dan tien jaar is verstreken en er geen verlenging voor een bepaalde termijn is overeengekomen, geldt dat de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt voorgezet. Opzegging door de verhuurder is dan mogelijk op het gewenste moment, maar wederom met inachtneming van de opzegtermijn van tenminste één jaar en een beroep op één van de voormelde vier grondslagen en eventueel de belangenafweging.

Uitzondering voor huurovereenkomsten tot twee jaar

Een uitzondering is de huurovereenkomst die is aangegaan voor een termijn van twee jaar of korter. De opzegtermijn mag dan korter zijn dan één jaar en een beroep op een opzeggingsgrond is niet nodig. Mocht het gebruik van de bedrijfsruimte door de huurder, ondanks de overeengekomen huurtermijn van twee jaar, toch langer dan twee jaar duren? Dan wordt de huurovereenkomst van rechtswege een overeenkomst van vijf jaar en geldt het strikte regime alsnog.

Zorg voor zekerheid

De wet voor de verhuur van 290-bedrijfsruimte hanteert strenge regels voor de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingstermijn en de opzeggingsgronden. Laat u daarom goed informeren. Als in de huurovereenkomst afspraken zijn vastgelegd die afwijken van het wettelijke regime en die in het nadeel van de huurder zijn, dan kan een verhuurder zich daarop niet beroepen, tenzij de rechter deze afspraken bij het aangaan van de huurovereenkomst reeds heeft goedgekeurd. U kunt daardoor (onbedoeld) in een vervelende discussie met de (ver)huurder raken. Zorg voor zekerheid en laat uw huurovereenkomst toetsen of opstellen door een jurist.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de opzegtermijnen en -gronden van 290-bedrijfsruimtes? Neem dan contact op met Sascha van Telgen, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Sascha een mail.

Wilt u meer weten over de huur van een 290-bedrijfsruimte? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Sascha
Portretfoto van Sascha van Telgen
Jurist ondernemingsrecht
Bel
073-6465349
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu