Nieuwe regelgeving voor cryptobedrijven en cryptomarkt

11 januari 2023
Artikel

De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over het definitieve voorstel voor de Markets in Crypto Assets-verordening (MiCA). De verordening scherpt de regels voor cryptobedrijven en cryptomarkt verder aan. Wat houdt deze verordening precies in en welke impact gaat deze hebben op de (Europese) cryptomarkt?

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Cryptobedrijven en cryptomarkt op de wereldbol

Wat is de MiCA-verordening?

De MiCA-verordening maakt onderdeel uit van het zogenaamde Digital Finance-pakket. Het Digital Finance-pakket bestaat uit diverse maatregelen die meer ruimte moeten creëren voor het verder digitaliseren van de Europese financiële dienstverlening en zodoende toekomstbestendig maken van de Europese economie. Belangrijk hierbij is dat de risico’s voor gebruikers zoveel als mogelijk worden beperkt. Hierbij rekening houdend dat het EU-reguleringskader voor financiële diensten innovatievriendelijk moet worden en dus ook geen barrière mag vormen voor wat betreft de toepassing en ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld crypto en blockchain. Op deze manier kan optimaal geprofiteerd worden van de kansen die crypto en blockchain bieden. Daarnaast kan men inspelen op nieuwe risico’s die hier mogelijkerwijs uit voortvloeien.

Wat zijn de doelstellingen van de MiCa-verordening?

De MiCA-verordening richt zich voornamelijk op vier doelstellingen:

  • het bevorderen van de rechtszekerheid binnen de Europese Unie;
  • het stimuleren van innovatie;
  • het regelen van consumentenbescherming en regels omtrent marktintegriteit;
  • het waarborgen van financiële stabiliteit.

Het overkoepelende doel van MiCA is daarmee voornamelijk het scheppen van een gemeenschappelijk regelgevend kader voor crypto en blockchain. Dit omvat alle crypto en blockchain die zich ook buiten de bestaande financieel rechtelijke wetgeving bevinden. De regelgeving die voortvloeit uit de MiCA-verordening is divers en breed. Denk aan:

  • een vergunningsplicht en de exploitatievoorwaarden voor crypto- en blockchainaanbieders;
  • regelgeving met betrekking tot het bewaren van cryptoactiva en gelden van klanten;
  • een verplichting voor emittenten (uitgevers) van cryptovaluta om een informatiedocument (whitepaper) te publiceren dat aan bepaalde vereisten moet voldoen;
  • strenge regelgeving voor emittenten (uitgevers) van stablecoins.

We lichten twee van de belangrijkste wijzigingen toe.

Vergunningsplicht

Regelgeving als de MiCA-verordening is redelijk vergelijkbaar met bestaande regelgeving die toeziet op organisaties die acteren in het werkgebied van de financiële dienstverlening. Zo zijn met de inwerkingtreding van de verordening diverse soorten cryptodienstverleners onderhevig aan een vergunningsplicht voordat zij hun cryptodiensten mogen aanbieden. Deze vergunning is iets anders als de registratieplicht uit de Wwft, en bevat meer voorwaarden voor cryptodienstverleners. Voorbeelden van die voorwaarden zijn het schrijven van een bedrijfsplan, het kunnen aantonen van  een integere bedrijfsuitvoering, het toetsen van de betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en beleidsbepalers en het hebben van een transparante zeggenschapsstructuur.

Regulering stablecoins

Andere belangrijke regelgeving betreft de regulering van stablecoins. Uitgevers van stablecoins moeten zich gaan houden aan strenge regels om te voorkomen dat gebruikers worden meegesleurd in een implosie van de munt. Een goed voorbeeld hiervan is het Terra (LUNA) fiasco. De koers van de stablecoin UST zakte binnen een tijdsbestek van twee dagen van € 1 naar € 0,30, met alle financiële gevolgen voor gebruikers van dien. Het is om die reden dat de grotere stablecoins worden onderworpen aan strikte operationele en prudentiële regels met beperkingen als ze op grote schaal als betaalmiddel worden gebruikt. Ook gaat een maximum van € 200 miljoen aan transacties per dag gelden. Daarnaast worden aanbieders van stablecoins verplicht om hun reserves op een juiste en veilige manier te dekken met collateral (zoals dollars, euro’s of andere vormen van dekking).

Inwerkingtreding MiCA-verordening

De Europese verordening wordt op zijn vroegst in 2023-2024 geïmplementeerd. Echter, we moeten afwachten of deze deadline ook daadwerkelijk wordt gehaald. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte met betrekking tot het verdere verloop!

Wat kan ABAB Legal voor u betekenen?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. De juristen van ABAB Legal hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van cryptorecht en blockchain en kunnen u bijstaan bij allerhande vraagstukken in dit kader. Neem voor meer informatie of juridisch advies over cryptorecht en blockchain contact op met Niels Ista, jurist ondernemingsrecht en ICT-recht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Niels een e-mail.

Wilt u juridisch advies over cryptorecht en blockchain? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
0165-531330
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu