Juridische valkuilen bij een bedrijfsovername

17 januari 2023
Artikel

Er spelen verschillende belangrijke juridische aandachtspunten bij een bedrijfsovername. Wij zetten de vijf meest voorkomende juridische valkuilen voor u op een rij.

Portretfoto van Gaby Ratering
Neem contact op met:
Gaby Ratering Jurist ondernemingsrecht en mediator
man leest valkuilen bij bedrijfsovername

Geheimhoudingsovereenkomst

Veel aspirant-kopers die een onderneming willen overnemen, doen dat om hun marktpositie te verbeteren en synergievoordelen te behalen. De kopende partij is dan ook vaak een concurrent. Om te voorkomen dat de aspirant-koper er vandoor gaat met gevoelige bedrijfsinformatie van de verkoper, is het gebruikelijk een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten, waarin is vastgelegd welke informatie door wie geheim moet worden gehouden. Daarnaast is het belangrijk daarin vast te leggen hoe informatie wordt gedeeld en hoe wordt bijgehouden wie welke informatie tot zijn beschikking krijgt. 

Intentieovereenkomst (LOI)

Bij een bedrijfsovername is het gebruikelijk om eerst een intentieovereenkomst (LOI, letter of intent) te ondertekenen, voordat de verkoper en koper een definitieve koopovereenkomst met elkaar aangaan. Zo'n overeenkomst regelt een aantal belangrijke zaken, waaronder exclusiviteit en de voorwaarden waaronder een definitieve koopovereenkomst tot stand komt. Intentieverklaringen bevatten vaak vergaande verplichtingen en leggen de afspraken op hoofdlijnen vast, waarover in sommige gevallen niet meer te onderhandelen is. Teken daarom nooit een intentieverklaring zonder eerst de juridische gevolgen daarvan te verifiëren. 

Koop- en verkoopplicht

Bij een bedrijfsovername heeft een verkoper een mededelingsplicht en de koper een onderzoeksplicht. De verkoper moet de zaken die van invloed zijn op het besluit om het bedrijf al dan niet te kopen, mededelen aan de aspirant-koper. De aspirant-koper is op zijn beurt verplicht om een grondig onderzoek te doen naar dat bedrijf. Zo kunnen in een due dilligence onderzoek de risico’s, verbonden aan de voorgenomen overname, in kaart worden gebracht. De bevindingen worden besproken en (extra) waarborgen en garanties worden in een koopovereenkomst opgenomen om de vastgestelde risico’s af te dekken. Een schending van de mededelingsplicht van de verkoper weegt over het algemeen zwaarder dan de schending van de onderzoeksplicht van de koper. De discussie over mededelings- en onderzoeksplicht is relevant in het geval dat de koper na de bedrijfsovername constateert dat de door verkoper afgegeven garanties over de onderneming zijn geschonden en de koper hierdoor schade heeft geleden.

Aandacht voor werknemers

Bij een overdracht van onderneming gaat wettelijk al het werkzame personeel van die onderneming van rechtswege mee over. De rechten en verplichtingen van de werknemers blijven behouden. Een uitzondering kan zijn dat de pensioenregeling van de koper gaat gelden. De verkoper blijft een jaar na overgang nog aansprakelijk. Er kunnen diverse juridische zaken gaan spelen, zoals vraagstukken over transitievergoeding, anciënniteit en dubbele functie-invulling na overdracht. Het is belangrijk hier juridisch naar te kijken omdat de (financiële) gevolgen groot kunnen zijn.

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst bevat uiteindelijk een complex geheel van juridische aspecten. Essentieel zijn de garanties en de vrijwaringen. Hierbij kunt u denken aan de balansgaranties, courantheid van voorraden, toereikende voorzieningen en overige garanties: aanspraken van derden op grond van eerdere overeenkomsten die niet uit de due diligence zijn gebleken. Cruciaal zijn de garantietermijnen en de afspraken over de minimale en maximale hoogte van eventuele claims als later blijkt dat een of meer afspraken niet (helemaal) nagekomen kunnen worden.

Voorkom problemen

Voorkom problemen bij bedrijfsovername door een zorgvuldige inrichting van de juridische aspecten bij bedrijfsoverdracht. Laat u hierbij ondersteunen door een van onze juristen ondernemingsrecht.

Meer informatie

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u juridische ondersteuning bij bedrijfsovername? Neem contact op met Gaby Ratering, jurist ondernemingsrecht en mediator, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Gaby een e-mail.

Wilt u meer weten over de juridische aandachtspunten bij bedrijfsovername? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Gaby
Portretfoto van Gaby Ratering
Jurist ondernemingsrecht en mediator
Bel
06-51813397
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu