Hoe onderhoudt u het ouderschapsplan voor uw kinderen?

21 januari 2023
Artikel

Als ouders met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, zijn zij wettelijk verplicht afspraken te maken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Portretfoto van Gaby Ratering
Neem contact op met:
Gaby Ratering Jurist ondernemingsrecht en mediator
Mensen bespreken het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een belangrijk onderdeel van het convenant, waarin de overige afspraken van de scheiding zijn vastgelegd.

Afspraken in convenant afgerond geheel

In een echtscheidingsconvenant komen de afspraken over het gemeenschappelijk vermogen, de woning en het inkomen. Vaak is dat een afgerond geheel. De (financiële) balans wordt opgemaakt. De wet of de huwelijkse voorwaarden bepalen voor een belangrijk deel hoe de verdeling moet worden vormgegeven. Werkte u samen met uw ex-partner in een bedrijf, dan wordt ook deze afwikkeling  hierin betrokken. Soms moet u naar de notaris voor het leveren van een onroerende zaak en/of aandelen in een bv.

Bent u niet gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Ook dan moeten vaak afspraken gemaakt worden over de verdeling van gemeenschappelijk vermogen. Bepalend hierbij is wat u met elkaar heeft afgesproken en of dit is vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst.

Het ouderschapsplan

In tegenstelling tot het convenant is een ouderschapsplan geen afgerond geheel. Kinderen ontwikkelen zich en situaties veranderen: van basis- naar voortgezet onderwijs en aansluitend wellicht een vervolgstudie. Ouders zijn na een scheiding geen partners meer, maar blijven samen ouders. 

In een ouderschapsplan wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de wijzigingen die zich in een mensenleven kunnen voordoen. Wat is de arbeidssituatie van de ouders? Gaat één van de ouders op enig moment meer of juist minder verdienen? Wat betekent dat voor de verdeelsleutel, die u met elkaar overeenkwam voor de kosten van de kinderen? Verandert de woonsituatie? Wijzigt de fiscale regelgeving? Wat als u een verschil van inzicht hebt over de schoolkeuze?

Al deze vragen beïnvloeden de uitvoering van het ouderschapsplan. Veel ouders vinden het lastig om na de scheiding opnieuw afspraken te moeten maken over de zorg en opvoeding van de kinderen. Bij het opstellen van het convenant en het ouderschapsplan wordt daar zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Toch komt het regelmatig voor dat ouders teruggaan naar de mediator die de echtscheiding begeleidde, om de afspraken over de kinderen te bespreken en zo nodig aan te passen. In een ideale situatie blijft u met elkaar in overleg. Soms helpt een bezoek aan een mediator. Het belang van uw kinderen staat immers voorop.  

Advies nodig?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u afspraken over de kinderen goed vastleggen na uw scheiding of bestaande afspraken wijzigen? Neem voor meer informatie of advies contact op met Gaby Ratering, jurist ondernemingsrecht en mediator, via telefoonnummer 013-4647179 of stuur Gaby een mail.

Wilt u meer weten over het ouderschapsplan? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Gaby
Portretfoto van Gaby Ratering
Jurist ondernemingsrecht en mediator
Bel
06-51813397
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu