Het einde van tijdelijke huurovereenkomsten in zicht?

27 juni 2023
Artikel

Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk om een zelfstandige woonruimte voor bepaalde tijd te verhuren. Gedurende deze periode heeft de huurder geen huurbescherming. Met het wetsvoorstel Vaste huurcontracten is het niet meer mogelijk om een huurcontract voor bepaalde tijd aan te gaan. Wat verandert er als de wet wordt aangenomen?

Portretfoto van Karin Trommelen
Neem contact op met:
Karin Trommelen Jurist ondernemingsrecht
Man en vrouw kijken in huis naar buiten

Huidige situatie

Op dit moment kan de verhuurder bij de verhuur van een zelfstandige woonruimte een verhuurtermijn van maximaal twee jaar afspreken. De verhuur eindigt van rechtswege simpelweg door het verstrijken van de tijd. De huurovereenkomst hoeft niet te worden opgezegd. Wel moet de verhuurder minimaal één maand voor het verstrijken van de huurperiode schriftelijk aan de huurder laten weten dat de huurovereenkomst eindigt (aanzegplicht).

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Met het nieuwe wetsvoorstel krijgen huurders weer huurbescherming. Doordat de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten af te sluiten verdwijnt, heeft de huurder ook niet meer de onzekerheid na twee jaar de tijdelijke woning te moeten verlaten.  De verhuurder kan huurders na twee jaar in de tijdelijke woning niet dwingen te vertrekken. Het wetsvoorstel bevat dwingende regels waar partijen niet van mogen afwijken.

In uitzonderingsgevallen wel contract bepaalde tijd mogelijk

In een aantal situaties is het nog wel mogelijk een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van:

  • verhuur die naar zijn aard van korte duur is, zoals verhuur van een vakantiewoning;
  • voorkoming van tijdelijke leegstand op grond van de Leegstandswet, zoals bij sloop;
  • tijdelijke afwezigheid van de verhuurder door werk of studie, ook wel diplomatenclausule genoemd;
  • doelgroepcontracten van vijf jaar, bijvoorbeeld voor jongeren, ouderen, studenten, gehandicapten en promovendi.

Mogelijkheden om contracten voor onbepaalde tijd toch te beëindigen

Verhuurders kunnen huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd opzeggen in specifieke situaties, zoals vastgesteld in de wet. Bijvoorbeeld als de huurder zich misdraagt, achterstand heeft in de huurbetaling of voor (geluids)overlast zorgt.

Maar ook als de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik, en dit ook aannemelijk kan maken, mag de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd opgezegd worden. Van dringend nodig zijn voor eigen gebruik is bijvoorbeeld sprake wanneer verhuurder gaat scheiden.

De verhuurder mag de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ook opzeggen wanneer de huurder niet instemt met een wijziging van het huurcontract terwijl dit wel redelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de verhuurder de huurprijs verhoogt na groot onderhoud.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 16 mei 2023 door de Tweede Kamer aangenomen en het ligt nu bij de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet per 1 januari 2024 in werking treedt. Tot die tijd is het nog mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten af te sluiten. De nieuwe wet zal niet van toepassing zijn op bestaande huurovereenkomsten.

Meer informatie?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over huurcontracten? Neem vrijblijvend contact op met Karin Trommelen, jurist ondernemingsrecht, via 013-5915146 of stuur Karin een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Karin
Portretfoto van Karin Trommelen
Jurist ondernemingsrecht
Bel
013-5915146
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu