Mag u een bedrijfswoning als burgerwoning verkopen?

20 juni 2023
Artikel

Door de woningnood komt het steeds vaker voor dat burgers agrarische bedrijfswoningen in het buitengebied gaan bewonen. Veelal sluit dit niet aan bij het gemeentelijke bestemmingsplan. Hoe kunt u uw bedrijfswoning laten registreren als plattelandswoning?

Portretfoto van Britt Nuiten
Neem contact op met:
Britt Nuiten Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
luchtfoto woningen in buitengebied

Wat mag u wel doen met uw agrarische bedrijfswoning?

Er zijn twee verschillende situaties waarin een bedrijfswoning bewoond kan worden door een burger. De eerste situatie waarin dat mag is als u zowel bedrijfsgebouwen als bedrijfswoning verkoopt aan de nieuwe bewoner. De tweede situatie is als u alleen de bedrijfswoning verkoopt aan een burger. Deze situatie kan bijvoorbeeld voorkomen als u twee bedrijfswoningen heeft. Hoe werkt dat?

Regeling van de plattelandswoning

Om bewoning van een agrarische bedrijfswoning door een derde toch mogelijk te maken, is de regeling van de plattelandswoning van kracht. U kunt hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen. U vraagt dan om toestemming voor de bewoning van een tweede woning op uw erf door een niet-agrariër. Als de gemeente het verzoek inwilligt, wordt uw (extra) woning als plattelandswoning aangemerkt. Iedereen mag de woning dan betrekken.

Voordeel: bestaande milieuregels blijven gelden

Een voordeel is dat de wettelijke milieuregels voor geluid- en geurhinder en luchtverontreiniging gelden, die ook al gelden voor het oorspronkelijk agrarische bedrijf. Zo wordt u niet belemmerd in uw agrarische bedrijfsvoering. De toekomstige bewoner weet op voorhand dat er meer geur- en geluidhinder kan zijn.

Wanneer stemt de gemeente in met het hebben van een plattelandswoning?

De wijze waarop een gemeente een voormalig agrarische woning als plattelandswoning aanwijst, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. Raadpleeg daarom altijd de lokale regels. Wanneer uw gemeente het mogelijk maakt om een plattelandswoning aan te wijzen binnen het bestaande bestemmingsplan, kunt u een verzoek tot ‘binnenplanse wijziging’ indienen. In het geval het bestemmingsplan deze mogelijkheid niet biedt, kunt u door middel van een bestemmingswijziging verzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan.

Verschil tussen de verzoeken aan de gemeente

Het verschil in beide procedures om een plattelandswoning aan te wijzen, ligt vooral in de doorlooptijd binnen de gemeente. In het eerste geval is het college van burgemeesters en wethouders (B&W) degene die bevoegd is voor het nemen van de beslissing. Dat gaat relatief snel. In het tweede geval ligt deze bevoegdheid bij de gemeenteraad. Als uw plan en verzoek langs de gemeenteraad moet, neemt dit een langere tijd in beslag vanwege de beperkte vergaderingen die zij houden.

Wat moet er in een aanvraag?

Het is afhankelijk van het beleid van de gemeente of u het verzoek bij de gemeenteraad of bij het college van (B&W) in moet dienen. Bij het verzoek hoort een ruimtelijke onderbouwing waarin u beargumenteert dat de plattelandswoning niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Goede ruimtelijke ordening vereist een zorgvuldige afweging van verschillende belangen (natuur, mens, mobiliteit, duurzaamheid etc.) en een langetermijnvisie op de ontwikkeling van de leefomgeving. U moet onderbouwen waarom er na de wijziging nog steeds sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Advies nodig?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie over het realiseren van een plattelandswoning of hulp bij de procedure van het realiseren van de plattelandswoning? Neem contact op met Britt Nuiten, jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu, via 013-5915143 of stuur Britt een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Britt
Portretfoto van Britt Nuiten
Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Bel
013-5915143
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu