Verplicht energielabel voor kantoorgebouwen: (ver)huurders let op!

5 april 2021
Artikel

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor (laten) gebruiken. Een belangrijke maatregel voor zowel eigenaars/verhuurders als huurders van kantoorgebouwen.

Portretfoto van Sascha van Telgen
Neem contact op met:
Sascha van Telgen Jurist ondernemingsrecht
Lamp met geld voor energielabel kantoorgebouwen

Waarom een verplicht energielabel?

De verplichting is een maatregel om een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving te realiseren. Die besparing is nodig om de CO2-emissie te reduceren. Uit het Energieakkoord volgt bovendien het streven dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. De ambitie is dat gebouwen in 2030 minstens een energielabel A hebben.

Voor wie geldt de verplichting?

De verplichting geldt voor utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie. Er zijn echter enkele uitzonderingen. De verplichting geldt niet als:

  • er sprake is van een ondergeschikt kantoor. Dit betekent dat minder dan 50% van het gebouw als kantoor wordt gebruikt.
  • de totale kantoorruimte in het gebouw kleiner is dan 100m2.
  • het kantoor tot een specifieke categorie behoort, zoals een rijksmonument en kantoorruimten gelegen in beschermde stads- en dorpsgezichten en gebouwen die onteigend worden.
  • tijdelijk verhuurde kantoorpanden (sloop/transformatiepanden) die korter dan twee jaar zijn verhuurd.

Hebben de maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren een terugverdientijd van meer dan tien jaar? Dan hoeft u geen investeringen te doen om een energielabel C te behalen. Investeringen die een terugverdientijd van tien jaar of korter hebben zijn dan voldoende, ook al wordt een energie-index van 1,3 op 1 januari 2023 hiermee niet bereikt. Houdt u er rekening mee dat dit in 2030 mogelijk anders is. Zolang het kantoorgebouw leegstaat of voor andere doeleinden dan voor kantoorruimte wordt gebruikt, is er geen sprake van een overtreding als u niet voldoet aan de label C-verplichting.

Onderneem nu actie

Voldoet uw kantoor al aan de eis van label C of beter? Maar heeft u nog geen geldig label? Vraag dan vóór 1 januari 2023 een energielabel aan. Voldoet u nog níet aan de eis, dan moet u vóór 1 januari 2023 de nodige maatregelen nemen én tijdig het energielabel aanvragen. Er bestaan subsidiemogelijkheden. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Belangrijk als verhuurder

Zorg dat u op tijd inventariseert welke werkzaamheden nodig zijn om ervoor te waarborgen dat het kantoorgebouw per 1 januari 2023 aan de label C-verplichting voldoet. Maak met uw huurder afspraken over de uit te voeren werkzaamheden en de verdeling van de kosten. Het kan zijn dat uw lopende huurovereenkomst bepalingen bevat over de uitvoering van de werkzaamheden of de verdeling van de kosten. Heeft u een lopende huurovereenkomst die voor 1 januari 2023 eindigt? Of gaat u een nieuwe huurovereenkomst aan? Houd dan rekening met de label C-verplichting en met de werkzaamheden én kosten die nodig zijn om aan de verplichting te voldoen. Neem in de huurovereenkomst op welke werkzaamheden nodig zijn, wanneer deze worden uitgevoerd en door wie en hoe de kosten worden verdeeld. Ook is het van belang op te nemen dat de huurder medewerking verleent aan de energiebesparende maatregelen die u gaat uitvoeren en u de huurovereenkomst kunt opzeggen als de huurder deze verplichting niet nakomt.

Belangrijk als huurder

Vraag tijdig aan uw verhuurder of uw kantoorpand aan de label C-verplichting voldoet. Is dit niet het geval? Ga dan in overleg met uw verhuurder over de werkzaamheden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw kantoorpand wel per 1 januari 2023 aan de label C-verplichting voldoet. Heeft u een lopende huurovereenkomst die eindigt voor 1 januari 2023 en wilt u deze verlengen? Houd dan alvast rekening met de label C-verplichting. Neem in uw huurovereenkomst op welke werkzaamheden nodig zijn, wanneer deze worden uitgevoerd en door wie en hoe de kosten worden verdeeld.

Review uw huurovereenkomst

Of u nu huurder of verhuurder bent, in beide gevallen is het verstandig om u (juridisch) te laten adviseren bij het opstellen of wijzigen van een huurovereenkomst. De aanpassing van de huurovereenkomst is noodzakelijk, wanneer uw kantoorpand nog geen energielabel C heeft, maar kan ook met het oog op de verwachte label A-verplichting in 2030 relevant zijn. Vooral als verhuurder doet u er in dat geval verstandig aan om in de huurovereenkomst te bepalen hoe en wanneer het gehuurde wél aan de labelverplichting zal voldoen. Doet u dit niet en voldoet het pand niet op tijd aan de labelverplichting dan is er sprake van een gebrek. Voor u als verhuurder kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Meer weten?

Wilt u meer weten of advies? Neem contact op met Sascha van Telgen, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Sascha een e-mail.

Wilt u meer weten? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Sascha
Portretfoto van Sascha van Telgen
Jurist ondernemingsrecht
Bel
073-6465349