Het einde in zicht van tijdelijke huurovereenkomsten

27 juni 2023
Artikel

Op 14 november 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vaste huurcontracten aangenomen. Deze wet bepaalt dat, enkele uitzonderingen daargelaten, huurcontracten voor bepaalde tijd niet meer mogelijk zijn. Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend, maar beoogd wordt per 1 juli 2024.

Portretfoto van Karin Trommelen
Neem contact op met:
Karin Trommelen Jurist ondernemingsrecht
Man en vrouw kijken in huis naar buiten

Huidige situatie

Op dit moment kan de verhuurder bij de verhuur van een zelfstandige woonruimte een verhuurtermijn van maximaal twee jaar afspreken. De verhuur eindigt van rechtswege simpelweg door het verstrijken van de tijd. De huurovereenkomst hoeft niet te worden opgezegd. Wel moet de verhuurder minimaal één maand voor het verstrijken van de huurperiode schriftelijk aan de huurder laten weten dat de huurovereenkomst eindigt (aanzegplicht).

Wet vaste huurcontracten?

Met de nieuwe wet krijgen huurders weer huurbescherming. Doordat de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten af te sluiten verdwijnt, heeft de huurder ook niet meer de onzekerheid na twee jaar de gehuurde woning te moeten verlaten. De verhuurder kan huurders na twee jaar gehuurd te hebben, niet dwingen te vertrekken. Het wetsvoorstel bevat dwingende regels waar partijen niet van mogen afwijken.

In uitzonderingsgevallen wel contract bepaalde tijd mogelijk

In een aantal situaties is het nog wel mogelijk een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van:

  • Verhuur die naar zijn aard van korte duur is, zoals verhuur van een vakantiewoning;
  • Voorkoming van tijdelijke leegstand op grond van de Leegstandswet, zoals bij sloop;
  • Tijdelijke afwezigheid van de verhuurder door werk of studie, ook wel diplomatenclausule genoemd;
  • Doelgroepcontracten van vijf jaar, bijvoorbeeld voor jongeren, ouderen, studenten, gehandicapten en promovendi.

Mogelijkheden om contracten voor onbepaalde tijd toch te beëindigen

Verhuurders kunnen huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd opzeggen in specifieke situaties, zoals vastgesteld in de wet. Bijvoorbeeld als de huurder zich misdraagt, achterstand heeft in de huurbetaling of voor (geluids)overlast zorgt.

Maar ook als de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik, en dit ook aannemelijk kan maken, mag de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd opgezegd worden. Van dringend nodig zijn voor eigen gebruik is bijvoorbeeld sprake wanneer verhuurder gaat scheiden.

De verhuurder mag de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ook opzeggen wanneer de huurder niet instemt met een wijziging van het huurcontract terwijl dit wel redelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de verhuurder de huurprijs verhoogt na groot onderhoud.

Stand van zaken

De verwachting is dat de wet op 1 juli 2024 in werking gaat treden. Tot die tijd is het nog mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten af te sluiten. De nieuwe wet zal niet van toepassing zijn op bestaande huurovereenkomsten.

Meer informatie?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over huurcontracten? Neem vrijblijvend contact op met Karin Trommelen, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-5915146 of stuur Karin een e-mail

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Karin
Portretfoto van Karin Trommelen
Jurist ondernemingsrecht
Bel
013-5915146
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu